Wykaz podręczników 2021/2022

Wykaz podręczników 2021/2022

Szkolny Zestaw Podręczników w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Wielkich Drogach

obowiązujący w roku szkolnym 2021/2022

Zajęcia edukacyjne               Tytuł                    Autor Numer dopuszczenia Wydawca
 

Oddział przedszkolny

 

Roczne przygotowanie przedszkolne Autor: Anna Stalmach – Tkacz, Karina Mucha

– 6 latki „Dzieciaki w akcji” cz.1,2,3,4,

– 5 latki „Dzieciaki w akcji” cz.1,2,3,4,

– 4 latki „Dzieciaki w akcji” cz.1,2,3,4,

Nowa Era
Religia Jesteśmy dziećmi Bożymi, ks. Tadeusz Panuś, ks. Andrzej Kielian, s. Damaris Pawłowska AZ-03-01/10-KR-16/13 Św. Stanisława Kraków 2012
KLASA I
Edukacja

wczesnoszkolna

Wielka Przygoda . Klasa I, Część 1

Wielka Przygoda. Klasa 1, część 1, 2, 3 i 4. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna i matematyczna, Elżbieta Kacprzak, Anna Ładzińska, Małgorzata Ogrodowczyk, Grażyna Wójcicka, Krystyna Sawicka, Ewa Swoboda

 

1088/1/2020

Nowa Era
Język angielski Tiger 1- książka ucznia. Carol Read, Mark Ormerod, Magdalena Kondro

Tiger 1- zeszyt ćwiczeń. Carol Read, Mark Ormerod, with Magdalena Kondro

836/1/2017 Macmillan
Religia Podręcznik połączony z ćwiczeniami „Bóg jest naszym Ojcem” Redakcja: ks. Tadeusz Panuś, ks. Andrzej Kielian, Adam Berski AZ-11-01/18-KR-1/20 Św. StanisławA BM
KLASA II
Edukacja wczesnoszkolna Lokomotywa 2   Elementarz . Część 1 i 2. Podręcznik dla klasy drugiej edukacja polonistyczna, przyrodnicza i społeczna, elementy innych edukacji. Praca zbiorowa pod redakcją Małgorzaty Dobrowolskiej .

Lokomotywa 2  Matematyka   Podręcznik dla klasy drugiej, edukacja matematyczna, elementy innych edukacji.   Małgorzata Dobrowolska, Agnieszka Szulc

 

781/2/2018

 

 

GWO

Język angielski Tiger 2 – książka ucznia. Carol Read, Mark Ormerod, Magdalena Kondro

Tiger 2 – zeszyt ćwiczeń. Carol Read, Mark Ormerod, with Magdalena Kondro

836/1/2017 Macmillan
Religia Podręcznik połączony z ćwiczeniami „Jezus jest naszym Zbawicielem” Redakcja: ks. Tadeusz Panuś, ks. Andrzej Kielian, Adam Berski AZ-1-01/10 św. Stanisława

BM

 

 

KLASA III

 

Edukacja wczesnoszkolna Lokomotywa 3   Elementarz . Część 1 i 2. Podręcznik dla klasy trzeciej edukacja polonistyczna, przyrodnicza i społeczna, elementy innych edukacji. Praca zbiorowa pod redakcją Małgorzaty Dobrowolskiej .

Lokomotywa 3  Matematyka   Podręcznik dla klasy trzeciej edukacja matematyczna, elementy innych edukacji.   Małgorzata Dobrowolska, Agnieszka Szulc

 

781/3/2019

 

GWO

Język angielski Tiger 3 – książka ucznia. Carol Read, Mark Ormerod, Magdalena Kondro

Tiger 3 – zeszyt ćwiczeń. Carol Read, Mark Ormerod, with Magdalena Kondro

836/1/2017 Macmillan
Religia

 

Podręcznik i ćwiczenia „Przyjmujemy Pana Jezusa” Redakcja: ks. Tadeusz Panuś, ks. Andrzej Kielian, Adam Berski AZ-1301/10-

KR-3/15

 św. Stanisława
 

KLASA IV

 

 

Język polski

Nowe słowa na start! Podręcznik i zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej, Anna Klimowicz, Marlena Derlukiewicz 907/1/2017 Nowa Era
Język angielski

Brainy. Klasa 4. Książka   Nick Beare

Brainy. Klasa 4. Zeszyt ćwiczeń. Katherine Stannett

831/1/2017 Macmillan
Informatyka Lubię to!  Podręcznik do informatyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Michał Kęska 847/1/2017 Nowa Era
Matematyka Matematyka z kluczem.  Podręcznik do matematyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej,  część  1  Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska.  Matematyka z kluczem. Podręcznik do matematyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej,  część 2. Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska,  Małgorzata Paszyńska. Matematyka z kluczem

Zeszyt ćwiczeń do matematyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej część 1 i cześć 2. Marcin Braun,  A.Mańkowska, Małgorzata Paszyńska

875/1/2017

 

 

875/1/2017

875/1/2017

 

 

Nowa Era

Historia Wczoraj i dziś 4  Podręcznik do historii dla klasy czwartej szkoły podstawowej.  

Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski 

877/1/2020/21 Nowa Era
Przyroda Tajemnice przyrody 4 –   Podręcznik do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Maria Marko-Worłowska, Feliks Szlajfer, Joanna Stawarz.

Tajemnice przyrody 4 zeszyt ćwiczeń do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej    

863/2017 Nowa Era
Plastyka Do dzieła.  Podręcznik do plastyki  dla klasy czwartej  szkoły podstawowej. Jadwiga Lukas, Krystyna Onak 903/1/2017 Nowa Era

 

Muzyka „Lekcja muzyki 4” Podręcznik do muzyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Monika Gromek, Grażyna Kilbach 852/1/2017 Nowa Era
Technika „Jak to działa?” – Podręcznik do techniki dla klasy czwartej szkoły podstawowej.   Lech Łabecki, Maria Łabecka 295/1/2017 Nowa Era
Religia Podręcznik „Słuchamy Pana Boga” Redakcja: ks. Tadeusz Panuś, ks. Andrzej Kielian, Adam Berski

 

AZ-2-01/10 św. Stanisława BM
 

KLASA V

 

Język polski Między nami kl. 5. Podręcznik   A. Łuczak, A. Murdzek, 

Między nami kl. 5. Zeszyt ćwiczeń (wersja B) A. Łuczak, A. Murdzek

867/2/2018 GWO

 

Język angielski

Brainy. Klasa 5. Książka   Nick Beare

Brainy. Klasa 5. Zeszyt ćwiczeń. Katherine Stannett

402/2/2017 Macmillan
Informatyka Lubię to! Klasa 5  – podręcznik do zajęć komputerowych dla klasy piątej szkoły podstawowej. Michał Kęska 847/2/2018 Nowa Era

 

Matematyka Matematyka z kluczem 5. Podręcznik dla klasy 5 szkoły podstawowej, część  1 i 2. Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska.

Matematyka  z kluczem – Zeszyt ćwiczeń, klasa 5. Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska

 

875/2/2018

 

Nowa Era

Historia Wczoraj i dziś 5 –  Podręcznik do historii dla klasy piątej  szkoły podstawowej   

Grzegorz Wojciechowski

877/2/2018 Nowa Era
Plastyka Do dzieła 5 –  Podręcznik do plastyki  dla klasy piątej szkoły podstawowej   J.Lukas, K.Onak 903/2/2018 Nowa Era
Biologia Puls życia  Podręcznik do biologii dla klasy piątej szkoły podstawowej.  Nowa Era
Geografia Planeta Nowa 5. Podręcznik do geografii dla piątej szkoły podstawowej. Feliks Szlajfer, Zbigniew Zaniewicz, Tomasz Rachwał, Roman Malarz

Planeta Nowa zeszyt ćwiczeń

906/1/2018 Nowa Era
Muzyka Lekcja muzyki 5. Podręcznik do muzyki dla klas 5 szkoły podstawowej. Monika Gromek, Grażyna Kilbach 852/2/2018 Nowa Era
Technika „Jak to działa?” Podręcznik do techniki dla klasy piątej szkoły podstawowej. Lech Łabecki, Marta Łabecka 295/2/2018 Nowa Era
Religia Podręcznik „Jezus dla człowieka” Redakcja: ks. Tadeusz Panuś, ks. Andrzej Kielian, Adam Berski

 

AZ-2-01/18 św. Stanisława BM
 

KLASA VI

 

Język polski Między nami kl. 6. Podręcznik A.Łuczak, A.Murdzek,

 Między nami kl. 6. Zeszyt ćwiczeń (wersja B) A. Łuczak, A. Murdzek

867/3/2019 GWO

 

Język angielski

Brainy     Książka   Nick Berea                       Ćwiczenia – Brainy

831/3/2019 Macmillan
Matematyka Matematyka z kluczem kl. 6.  Podręcznik dla klasy 6 szkoły podstawowej. Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska.

Matematyka z kluczem kl. 6 zeszyt ćwiczeń M. Braun, A. Mańkowska, M. Paszyńska

875/3/2019 Nowa Era

 

Historia

 

Wczoraj i dziś kl. 6 –   Podręcznik do historii  dla klasy szóstej szkoły podstawowej .

Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski.

877/3/2019 Nowa Era
Biologia Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy szóstej szkoły podstawowej. J. Stawarz 844/2/2019 Nowa Era
Geografia Planeta Nowa 6. Podręcznik do geografii dla szóstej szkoły podstawowej. Dawid Szczypiński, Tomasz Rachwał, Roman Malarz. Zeszyt ćwiczeń Planeta Nowa 906/2/2019 Nowa Era
Muzyka Lekcja muzyki 6. Podręcznik do muzyki dla klasy 6 szkoły podstawowej.         

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

852/3/2019 Nowa Era
Plastyka Do dzieła 6 –   Podręcznik do plastyki  dla klasy  VI szkoły podstawowej  J. Lukas, K. Onak 903/3/2018 Nowa Era
Technika „Jak to działa” 6 – Podręcznik do techniki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. L. Łabecki, M. Łabecka 295/3/2019 Nowa Era
Informatyka Lubię to! Klasa 6 – podręcznik do informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Michał Kęska

847/3/2018

 

Nowa Era

 

Religia Podręcznik „W Kościele umacniamy wiarę” Redakcja: ks. Tadeusz Panuś, ks. Andrzej Kielian, Adam Berski AZ-2-01/10 św. Stanisława BM
 

KLASA VII

 

Język polski

 

Między nami kl. 7. Podręcznik dla klasy 7. A. Łuczak, E. Prylińska, A. Suchowierska, R. Maszka

Między nami kl. 7. Zeszyt ćwiczeń (Wersja B). A. Łuczak, E. Prylińska

867/4/2017 GWO
J. Niemiecki

 

Magnet smart cz. 1  Język niemiecki dla szkoły podstawowej –  Giorgio Motta wersja polska – Aleksandra Kubicka i inni.   

Ćwiczenia Magnet smart 1, E. Żuławińska, D. Machowiak , J. Betleja

817/1/2017 LektorKlett
Język angielski English Class A2+ Students Book    Bob Hastings, Stuart McKinlay, Arek Tkacz

Ćwiczenia English Class A2+

840/4/2017 Pearson
Matematyka Matematyka z kluczem.  Podręcznik do matematyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej.

Marcin Braun, A.Mańkowska, M.Paszyńska, K.Wej, W. Babiński, E.Szmytkiewicz, J. Janowicz,

Matematyka z kluczem zeszyt ćwiczeń

875/4/2020/21 Nowa Era
Biologia Puls życia kl. 7 – podręcznik do biologii dla klasy siódmej szkoły podstawowej.  Małgorzata Jefimow. Puls życia – zeszyt ćwiczeń do biologii dla klasy siódmej szkoły podstawowej. 844/4/2017 Nowa Era
Chemia Chemia Nowej Ery kl. 7. Podręcznik do chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej.

Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin .

Chemia Nowej Ery – zeszyt ćwiczeń do chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Małgorzata Mańska,  Elżbieta Megiel

785/1/2017 Nowa Era
Fizyka To jest fizyka kl. 7. Podręcznik do fizyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej.

 Marcin Braun, Weronika Śliwa

881/1/2017 Nowa Era
Geografia Planeta Nowa kl. 7. Podręcznik do geografii dla siódmej szkoły podstawowej.

Roman Malarz, Mariusz Szubert, Tomasz Rachwał.

Zeszyt ćwiczeń do geografii dla klasy siódmej. J.Knopik, M.Kucharska, R.Przybył, K.Skomoroka, A.Witek-Nowakowska    

 Atlas geograficzny dla szkoły podstawowej „Polska, kontynenty, świat” seria Planeta Nowa

906/3/2017 Nowa Era
Historia Wczoraj i dziś  Podręcznik do historii dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Jarosłąw Kłaczkow, Anna Łuszkiewicz, Stanisław Roszak. 

Zeszyt cwiczeń do historii dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Ewa Fuks, Iwona Janicka, Katarzyna Panimasz 

877/4/2020/21 Nowa Era
Informatyka Lubię To! Podręcznik do informatyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej.

Grażyna Koba

847/4/2017 Nowa Era
Muzyka Lekcja muzyki kl. 7 –  Podręcznik do muzyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Monika Gromek, Grazyna Kilbach 852/4/2017 Nowa Era
Plastyka

 

Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej.

Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak

903/4/2017 Nowa Era
Religia Podręcznik „Spotykamy się z żywym słowem”. Redakcja: ks. Tadeusz Panuś, Renata Chrzanowska, Monika Lewicka AZ-3-02/13 św. Stanisława BM
 

Klasa VIII

 

Język polski

 

Między nami kl. 8   Podręcznik + mulipodręcznik, A. Łuczak, E. Prylińska, K. Krzemieniewska-Kleban, A. Suchowierska

Miedzy nami kl. 8 Ćwiczenia  (Wersja B). A. Łuczak, A. Murdzek

867/5/2018 GWO
J. Niemiecki

 

Magnet smart 2  Język niemiecki dla szkoły podstawowej –  Giorgio Motta wersja polska – Aleksandra Kubicka i inni.

Magnet smart 2 Zeszyt ćwiczeń kl. 7-8, E. Żuławińska, B. Ćwikowska, A. Fischer, J. Betleja

817/1/2017 LektorKlett
Język angielski Repetytorium ósmoklasisty A. Tkacz, A. Bandis, A. Lewicka, R. Cowen, R. Ranus

Repetytorium ósmoklasisty zeszyt ćwiczeń, K. Kotorowicz-Jasińska, Z. Pokrzewiński

926/2018 Macmillian
Matematyka Matematyka z kluczem.  Podręcznik do matematyki dla klasy ósmej szkoły podstawowej.

Marcin Braun, A.Mańkowska, M.Paszyńska, K.Wej, W. Babiński, E.Szmytkiewicz, J. Janowicz

Matematyka z kluczem.  Zeszyt ćwiczeń do matematyki dla klasy ósmej szkoły podstawowej.

Marcin Braun, A.Mańkowska, M.Paszyńska, K.Wej, W. Babiński, E.Szmytkiewicz, J. Janowicz

875/5/2018 Nowa Era
Biologia Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy ósmej szkoły podstawowej.  Małgorzata Jefimow. 844/3/2018 Nowa Era
Chemia Chemia Nowej Ery. Podręcznik do chemii dla klasy ósmej szkoły podstawowej.

Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin.

785/2/2018 Nowa Era
Fizyka To jest fizyka. Podręcznik do fizyki dla klasy ósmej szkoły podstawowej.

 Marcin Braun, Weronika Śliwa.

818/2/2018 Nowa Era
Geografia Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla ósmej szkoły podstawowej.

Tomasz Rachwał, Dawid Szczypiński.

906/4/2018 Nowa Era
Historia Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy ósmej szkoły podstawowej. Jarosław Kłaczkow, Anna Łuszkiewicz, Stanisław Roszak.  877/5/2018 Nowa Era
Informatyka Lubię To! Kl. 8 –   Podręcznik do informatyki dla klasy ósmej szkoły podstawowej.

Grażyna Koba

847/5/2018 Nowa Era
Wiedza o społeczeństwie Dziś i jutro –  Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla  szkoły podstawowej. Iwona Janicka, Arkadiusz Janicki, Aleksandra Kucia-Maćkowska, Tomasz Maćkowski 874/2017 Nowa Era
Edukacja dla bezpieczeństwa Żyję i działam bezpiecznie.  Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla szkoły podstawowej. 846/2017 Nowa Era
Religia Żyjemy w miłości Boga. Podręcznik, Ks. Tadeusz Panuś, Renata Chrzanowska, Monika Lewicka AZ-3-02/13 św. Stanisława BM