Wykaz podręczników 2021/2022

Wykaz podręczników 2021/2022

Szkolny Zestaw Podręczników w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Wielkich Drogach

obowiązujący w roku szkolnym 2021/2022

Zajęcia edukacyjne               Tytuł                    Autor Numer dopuszczenia Wydawca

 Oddział przedszkolny

Roczne przygotowanie przedszkolne Dorota Kucharska, Anna Kucharczyk

– 6 latki „Ciekawa zabawa” cz. 1, 2, 3, 4,

– 5 latki „Ciekawa zabawa” cz. 1, 2, 3, 4,

Dorota Kucharska, Anna Kucharczyk Nowa Era
Religia Jesteśmy dziećmi Bożymi, ks. Tadeusz Panuś, ks. Andrzej Kielian, s. Damaris Pawłowska AZ-03-01/10-KR-16/13 Św. Stanisława Kraków 2012

KLASA I

Edukacja

wczesnoszkolna

Wielka Przygoda . Klasa 1, Część 1,2,3,4 Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna i matematyczna, Elżbieta Kacprzak, Anna Ładzińska, Małgorzata Ogrodowczyk, Grażyna Wójcicka, Krystyna Sawicka, Ewa Swoboda 1088/1/2020 cz. I-II

1088/2/2020 cz. III-IV

Nowa Era
Język angielski Język Angielski EW Macmillan  Tiger and Firends 1- książka ucznia. Carol Read, Mark Ormerod, Magdalena Kondro

Tiger and Firends 1- zeszyt ćwiczeń. Carol Read, Mark Ormerod, with Magdalena Kondro

1051/1/2019 Macmillan
Religia „Bóg jest naszym Ojcem” Podręcznik i ćwiczenia, ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, A. Berski AZ-11-01/18-KR-1/20 Św. StanisławABM
 

                                                                                                                             KLASA II

Edukacja

wczesnoszkolna

Wielka Przygoda. Klasa 1I, część 1, 2. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna, Elżbieta Kacprzak, Anna Ładzińska, Małgorzata Ogrodowczyk, Grażyna Wójcicka, Krystyna Sawicka, Ewa Swoboda  

1088/3/2021 cz. I

1088/4/2021 cz. II

Nowa Era
Edukacja

wczesnoszkolna

Wielka Przygoda . Klasa II, Część 1, 2. Edukacja matematyczna

Krystyna Sawicka, Ewa Swoboda

1088/3/2021 cz. I

1088/4/2021 cz. II

Nowa Era
Język angielski Język Angielski EW Macmillan Tiger&Friends kl. 2 – książka ucznia. Carol Read, Mark Ormerod, Magdalena Kondro

Język Angielski EW Macmillan Tiger&Friends kl. 2  – zeszyt ćwiczeń. Carol Read, Mark Ormerod, with Magdalena Kondro

1051/2/2020 Macmillan
Religia Kochamy Pana Jezusa.  Podręcznik i ćwiczenia do nauki religii dla klasy II szkoły podstawowej.

Ks. Tadeusz Panuś, ks. Andrzej Kielian, Adam Berski.

AZ-1-01/10 św. Stanisława

BM

KLASA III

Edukacja wczesnoszkolna Lokomotywa 3   Elementarz . Część 1 i 2. Podręcznik dla klasy trzeciej edukacja polonistyczna, przyrodnicza i społeczna, elementy innych edukacji. Praca zbiorowa pod redakcją Małgorzaty Dobrowolskiej .

Lokomotywa 3  Matematyka   Podręcznik dla klasy trzeciej edukacja matematyczna, elementy innych edukacji.   Małgorzata Dobrowolska, Agnieszka Szulc

 

781/3/2019

 

GWO

Język angielski Tiger 3 – książka ucznia. Carol Read, Mark Ormerod, Magdalena Kondro Tiger 3 – zeszyt ćwiczeń. Carol Read, Mark Ormerod, Magdalena Kondro 1051/3/2020 Macmillan
Religia

 

Przyjmujemy Pana Jezusa. Podręcznik do religii dla klasy III szkoły podstawowej. Ks. Tadeusz Panuś,  ks. Andrzej Kielian,  Adam Berski

Przyjmujemy Pana Jezusa. Ćwiczenia do religii dla klasy III szkoły podstawowej.Ks. Tadeusz Panuś,  ks. Andrzej Kielian,  Adam Berski

AZ-1301/10-

KR-3/15

 św. Stanisława

 KLASA IV

 

Język polski

Nowe słowa na start! Podręcznik i zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej, Anna Klimowicz, Marlena Derlukiewicz 907/1/2017 Nowa Era
Język angielski Brainy. Klasa 4. Książka   Nick Beare

Brainy. Klasa 4. Zeszyt ćwiczeń. Katherine Stannett

831/1/2017 Macmillan
Informatyka Lubię to!  Podręcznik do informatyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Michał Kęska 847/1/2017 Nowa Era
Matematyka Matematyka z kluczem.  Podręcznik do matematyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej,  część  1  Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska.  Matematyka z kluczem. Podręcznik do matematyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej,  część 2. Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska,  Małgorzata Paszyńska. Matematyka z kluczem

Zeszyt ćwiczeń do matematyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej część 1 i cześć 2. Marcin Braun,  A.Mańkowska, Małgorzata Paszyńska

875/1/2017

 

 

 

 

 

Nowa Era

Historia Wczoraj i dziś 4  Podręcznik do historii dla klasy czwartej szkoły podstawowej.  Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski 877/1/2020/21 Nowa Era
Przyroda Tajemnice przyrody 4 –   Podręcznik do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej Maria Marko-Worłowska, Feliks Szlajfer, Joanna Stawarz.

Tajemnice przyrody 4 zeszyt ćwiczeń do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej

863/2017 Nowa Era
Plastyka Do dzieła.  Podręcznik do plastyki  dla klasy czwartej  szkoły podstawowej. Jadwiga Lukas, Krystyna Onak 903/1/2017 Nowa Era

 

Muzyka „Lekcja muzyki 4” Podręcznik do muzyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Monika Gromek, Grażyna Kilbach 852/1/2017 Nowa Era
Technika „Jak to działa?” – Podręcznik do techniki dla klasy czwartej szkoły podstawowej.   Lech Łabecki, Maria Łabecka 295/1/2017 Nowa Era
Religia Słuchamy Pana Boga. Podręcznik i ćwiczenia do nauki religii dla klasy IV szkoły podstawowej.Ks. Tadeusz Panuś, ks. Andrzej Kielian, Adam Berski.

 

AZ-2-01/10 św. Stanisława BM

 KLASA V

Język polski NOWE Słowa na start! 5

Podręcznik do języka polskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej, nr dopuszczenia 907/2/2018, Marlena Derlukiewicz, Anna Klimowicz

NOWE Słowa na start! 5

Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej, Agnieszka Marcinkiewicz, Joanna Ginter

907/2/2018 Nowa Era

 

Język angielski Brainy. Klasa 5. Książka   Nick Beare

Brainy. Klasa 5. Zeszyt ćwiczeń. Katherine Stannett

831/2/2018 Macmillan
Informatyka Lubię to! Klasa 5  – podręcznik do zajęć komputerowych dla klasy piątej szkoły podstawowej. Michał Kęska 729/2/2016 Nowa Era

 

Matematyka Matematyka z kluczem 5. Podręcznik dla klasy 5 szkoły podstawowej, część  1 i 2. Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska.

Matematyka  z kluczem – Zeszyt ćwiczeń, klasa 5. Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska

 

875/2/2018

 

Nowa Era

Historia Wczoraj i dziś 5 –  Podręcznik do historii dla klasy piątej  szkoły podstawowej Grzegorz Wojciechowski 877/2/2018 Nowa Era
Plastyka Do dzieła 5 –  Podręcznik do plastyki  dla klasy piątej szkoły podstawowej   J.Lukas, K.Onak 903/2/2018 Nowa Era
Biologia Puls życia  Podręcznik do biologii dla klasy piątej szkoły podstawowej. Marian Sęktas, Joanna Stawarz 844/1/2018 Nowa Era
Geografia Planeta Nowa 5. Podręcznik do geografii dla piątej szkoły podstawowej. Feliks Szlajfer, Zbigniew Zaniewicz, Tomasz Rachwał, Roman Malarz

Planeta Nowa zeszyt ćwiczeń

906/1/2018 Nowa Era
Muzyka Lekcja muzyki 5. Podręcznik do muzyki dla klas 5 szkoły podstawowej. Monika Gromek, Grażyna Kilbach 852/2/2018 Nowa Era
Technika „Jak to działa?” Podręcznik do techniki dla klasy piątej szkoły podstawowej. Lech Łabecki, Marta Łabecka 295/2/2018 Nowa Era
Religia Jezus dla człowieka. Podręcznik i ćwiczenia do nauki religii dla V klasy szkoły podstawowej. Ks. Tadeusz Panuś, ks. A. Kielian, A. Berski. AZ-21-04/20-KR-4/20 św. Stanisława BM
 

KLASA VI

 

Język polski Między nami kl. 6. Podręcznik A.Łuczak, A.Murdzek,

Między nami kl. 6. Zeszyt ćwiczeń (wersja B) A. Łuczak, A. Murdzek

867/3/2019 GWO

 

Język angielski Brainy 6    Książka   Nick Berea

Brainy 6 – Zeszyt ćwiczeń Katherine Stannett

831/3/2019 Macmillan
Matematyka Matematyka z kluczem kl. 6, cz. I i II.  Podręcznik dla klasy 6 szkoły podstawowej. Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska.

Matematyka z kluczem kl. 6 zeszyt ćwiczeń M. Braun, A. Mańkowska, M. Paszyńska

875/3/2019 Nowa Era

 

Historia

 

Wczoraj i dziś kl. 6 –   Podręcznik do historii  dla klasy szóstej szkoły podstawowej B. Olszewska, W. Surdyk-Fertsch, G. Wojciechowski. 877/3/2019 Nowa Era
Biologia Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy szóstej szkoły podstawowej. J. Stawarz 844/2/2019 Nowa Era
Geografia Planeta Nowa 6. Podręcznik do geografii dla szóstej szkoły podstawowej. Dawid Szczypiński, Tomasz Rachwał, Roman Malarz.

Planeta Nowa 6.

Zeszyt ćwiczeń Planeta Nowa, Kamila Skomoroko

906/2/2019 Nowa Era
Muzyka Lekcja muzyki 6. Podręcznik do muzyki dla klasy 6 szkoły podstawowej. Monika Gromek, Grażyna Kilbach 852/3/2019 Nowa Era
Plastyka Do dzieła 6 –   Podręcznik do plastyki  dla klasy  VI szkoły podstawowej  J. Lukas, K. Onak 903/3/2018 Nowa Era
Technika „Jak to działa” 6 – Podręcznik do techniki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. L. Łabecki, M. Łabecka 295/3/2019 Nowa Era
Informatyka Lubię to! Klasa 6 – podręcznik do informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Michał Kęska 847/3/2018

 

Nowa Era

 

Religia W Kościele umacniamy wiarę. Podręcznik i ćwiczenia do nauki religii dla VI klasy szkoły podstawowej. Ks. Tadeusz Panuś, ks. Andrzej Kielian, Adam Berski. AZ-2-01/10 św. Stanisława BM

KLASA VII

Język polski

 

Między nami kl. 7. Podręcznik dla klasy 7. A. Łuczak, E. Prylińska, A. Suchowierska, R. Maszka

Między nami kl. 7.

Zeszyt ćwiczeń (Wersja B). A. Łuczak, E. Prylińska

867/4/2017 GWO
J. Niemiecki SP Klett MAXIMAL cz. 1, Podręcznik, Giorgio Motta, Elżbieta Krulak-Kempisty, Claudia Brass, Dagmar Glück

SP Klett MAXIMAL cz. 1, Zeszyt ćwiczeń, Julia Katharina Weber, Lidija Šober, Claudia Brass

1094/1/2020 KlettPolska
Język angielski Język angielski  MACMILLAN Repetytorium Ósoklasisty, kl. 7 cz.I, Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles

Ćwiczenia Język angielski  MACMILLAN Repetytorium Ósoklasisty, kl. 7, cz. 1, Karolina Kotorowicz-Jasińska

1100/1/2020 Pearson
Matematyka Matematyka z kluczem.  Podręcznik do matematyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Marcin Braun, A.Mańkowska, M.Paszyńska, K.Wej, W. Babiński, E.Szmytkiewicz, J. Janowicz,

Matematyka z kluczem zeszyt ćwiczeń do matematyki dla kl. VIII

875/4/2020/z1 Nowa Era
Biologia Puls życia kl. 7 – podręcznik do biologii dla klasy siódmej szkoły podstawowej.  Małgorzata Jefimow. Puls życia – zeszyt ćwiczeń do biologii dla klasy siódmej szkoły podstawowej. 844/3/2020/z1 Nowa Era
Chemia Chemia Nowej Ery kl. 7. Podręcznik do chemii dla klasy siódmej Szk. Podst.. Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin .

Chemia Nowej Ery – zeszyt ćwiczeń do chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Małgorzata Mańska,  Elżbieta Megiel

785/1/2017 Nowa Era
Fizyka To jest fizyka kl. 7. Podręcznik do fizyki dla klasy siódmej szk. Podst. Marcin Braun, Weronika Śliwa 818/1/2017 Nowa Era
Geografia Planeta Nowa kl. 7. Podręcznik do geografii dla siódmej szk. podst.. Roman Malarz, Mariusz Szubert, Tomasz Rachwał.

Zeszyt ćwiczeń do geografii dla klasy siódmej. J.Knopik, M.Kucharska, R.Przybył, K.Skomoroka, A.Witek-Nowakowska

Atlas geograf. dla szk. podst. „Polska, kontynenty, świat” seria Planeta Nowa

906/3/2019/z1 Nowa Era
Historia Wczoraj i dziś  Podręcznik do historii dla klasy siódmej szk. podst. Jarosłąw Kłaczkow, Anna Łaszkiewicz, Stanisław Roszak.

Zeszyt cwiczeń do historii dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Ewa Fuks, Iwona Janicka, Katarzyna Panimasz, Lidia Leszczyńska

877/4/2020/z1 Nowa Era
Informatyka Lubię To! Podręcznik do informatyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej.Grażyna Koba 847/4/2020/z1 Nowa Era
Muzyka Lekcja muzyki kl. 7 –  Podręcznik do muzyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Monika Gromek, Grazyna Kilbach 852/4/2020/z1 Nowa Era
Plastyka

 

Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak 903/4/2020/z1 Nowa Era
Religia Spotykamy się z żywym słowem. Podręcznik do nauki religii dla VII klasy szkoły podstawowej. Ks. Tadeusz Panuś, R. Chrzanowska, M. Lewicka AZ-3-02/13 św. Stanisława BM

 Klasa VIII

Język polski

 

Między nami kl. 8   Podręcznik, nr dopuszczenia 867/5/ + multipodręcznik, A. Łuczak, E. Prylińska, K. Krzemieniewska-Kleban, A. Suchowierska

Miedzy nami kl. 8 Ćwiczenia  (Wersja B), 2018 A. Łuczak, A. Murdzek

867/5/2018 GWO
J. Niemiecki

 

Podręcznik: Maximal 2, Autor: Giorgio Motta, Elżbieta Krulak-Kempisty, Claudia Brass, Dagmar Glück,

Ćwiczenia: Maximal 2, Autor: Julia Katharina Weber, Lidija Sober, Claudia Brass,.

1094/2/2021 Klett
Język angielski Repetytorium ósmoklasisty kl. 8, cz. II, Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles

Repetytorium ósmoklasisty zeszyt ćwiczeń, K. Kotorowicz-Jasińska,

1100/2/2021 Macmillian
Matematyka Matematyka z kluczem.  Podręcznik do matematyki dla klasy ósmej szkoły podstawowej. J. Janowicz

Matematyka z kluczem.  Zeszyt ćwiczeń do matematyki dla klasy ósmej szkoły podstawowej. Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska

875/5/2021/z1 Nowa Era
Biologia Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy ósmej szkoły podstawowej.  Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, Marian Sęktas 844/4/2021/z1 Nowa Era
Chemia Chemia Nowej Ery. Podręcznik do chemii dla klasy ósmej szkoły podstawowej. Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin. 785/2/2018 Nowa Era
Fizyka To jest fizyka. Podręcznik do fizyki dla klasy ósmej szkoły podstawowej. Marcin Braun, Weronika Śliwa. 818/2/2018 Nowa Era
Geografia Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla ósmej szkoły podstawowej.

Tomasz Rachwał, Dawid Szczypiński.

906/4/2021/z1 Nowa Era
Historia Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy ósmej szkoły podstawowej.             Robert Śniegocki, Agnieszka Zielińska 877/5/2021/z1 Nowa Era
Informatyka Lubię To! Kl. 8 –   Podręcznik do informatyki dla klasy ósmej szkoły podstawowej.Grażyna Koba 847/5/2021/z1 Nowa Era
Wiedza o społeczeństwie Dziś i jutro –  Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla  szkoły podstawowej. Iwona Janicka, Arkadiusz Janicki, Aleksandra Kucia-Maćkowska, Tomasz Maćkowski 874/2021/z1 Nowa Era
Edukacja dla bezpiecz. Żyję i działam bezpiecznie.  Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla szkoły podstawowej. Jarosław Słoma 846/2017 Nowa Era
Religia Żyjemy w miłości Boga. Podręcznik, Ks. Tadeusz Panuś, Renata Chrzanowska, Monika Lewicka AZ-3-02/13 św. Stanisława BM