O szkole

Historia miejscowości
Wielkie Drogi nazwę swą zawdzięczają królowi Janowi III Sobieskiemu, kiedy to idąc na odsiecz Wiednia odpoczął, uformował armię i ruszył dalej.
Początki datują sie od 1274 roku – Bolesław Wstydliwy doceniając rolę jaką pełnili osadzeni tu rycerze z Mazowsza ściągnięci przez Konrada Mazowieckiego dla pilnowania polskich granic między Skawą a Skawinką.nadał osadzie Trebol która pierwsza zaistniała w „Korytarzu Radwanickim” prawo dziedzictwa i polowania, mianujące ją wioską królewską.
Trebol – dzisiejszy Trzebol istniejący jeszcze jako odrębna wieś w księgach parafialnych do 1960 r, jest oficjalnie przysiółkiem ale i macierzą Wielkich Dróg.
Prawo dziedzictwa, zakładania osad potwierdził dodatkowo król Kazimierz Wielki, założyciel gminy Skawina. Wielkie Drogi w pełnym słowa znaczeniu związane z „wielkimi” ludźmi, mające wiele dróg i dające początek (poprzez osadę Trebol) wszystkim miejscowościom w Korytarzu Radwanickim.
Dzisiaj miejscowość atrakcyjna ze względu na położenie poprzez przepiękne zakątki „Chałupki”, „Nowiny”, „Kanoskie” ale i sam Trzebol.
Jako mieszkańcy mający korzenie rycerskie, szlacheckie z herbem Radwana, są bardzo pracowici i ofiarni. Na terenie wsi już w 1974 r. istniała pierwsza na terenie gminy – Izba Regionalna.

oprac. Zuzanna Wędzicha

Początki oświaty
Początki oświaty na terenie wsi Wielkie Drogi sięgają ponad 100 lat. Potwierdza ten fakt Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego z roku 1893 pod hasłem „Wielkie Drogi z Trzebolą” w zapisie „Jest tu stacyja kol. Poczta, telefon i Szkoła Ludowa”. Szkoła była prowadzona w domach prywatnych. W latach po 1930 roku była filią Szkoły Powszechnej w Pobiedrze.

Rok 1936
W tym roku zostaje oddany do użytku budynek, w którym obecnie znajduje się szkoła. Nauczanie w pełnym wymiarze wymaganego kształcenia podstawowego trwało do czasu wprowadzenia szkół zbiorczych.

Rok 1976
Szkoła w Wielkich Drogach staje się filią Szkoły Zbiorczej w Zelczynie,gdzie dowozi się dzieci od kl. IV.

Rok 1979
Częściowy remont budynku. Lekcję odbywają się w salach udostępnionych przez Dyrekcję Zakładu Wychowawczego.

Rok 1984
Styczeń, wbudowanie przy wejściu do szkoły tablicy pamiątkowej ku czci Gen. mr Aleksandra Jakowlewicza Kisielowa, dowódcy 140 Syberyjskiej Dywizji Piechoty, który 24 stycznia 1945 r. został śmiertelnie raniony w pobliskim przysiółku Trzebol.

Rok 1985
Przywrócenie szkole pełnego 8-klasowego nauczania.

Rok 1987
Oddanie do użytku nowej części budynku szkoły, łączącej dwie istniejące części (doszły 4 nowe sale lekcyjne). W takiej formie szkoła funkcjonuje do dzisiaj.

Rok 1990
Uzyskanie zezwolenia na budowę punktu katechetycznego. (7 IV 1990 wstawiono krzyż i poświęcono plac pod budowę)

Rok 1991
Spotkanie na placu budowy Punktu Katechetycznego, młodzieży Szkoły Podstawowej i mieszkańców wsi z księdzem biskupem Kazimierzem Nyczem (11 VI 1991)

Rok 1995
Oddanie Punktu Katechetycznego do użytku uczniów szkoły. W trakcie prac zmieniono koncepcje budynku i zamiast miejsca do nauki religii wybudowano salę gimnastyczną. Punkt Katechetyczny – sala gimnastyczna.

Rok 1996
Nadanie imienia szkole Dnia 5 czerwca 1996 r. Rada Miejska w Skawinie nadała Szkole Podstawowej w Wielkich Drogach imię Armii Krajowej. Uroczystość nadania imienia szkole oraz poświęcenie tablicy pamięci majora Józefa Kowalówki i jego synów oraz żołnierzy Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich z terenu gmin Brzeźnica i Skawina odbyła się 29 września 1996 roku.

 Rok 1998
7 czerwiec 1998 r. – W tym dniu, w kościele parafialnym w Paszkówce odbyła się uroczystość poświęcenia sztandaru szkoły, ufundowanego przez Fundację T. Z. Knobel oraz dwóch tablic pamiątkowych. Pierwsza tablica pamięci ofiar drugiej wojny światowej została wmurowana przy wejściu do kościoła, a druga umieszczona na Grobie Nieznanego Żołnierza, poświęcona jest przywódcom konspiracyjnych formacji Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich (generał Henryk Kowalówka ps. „Topola”, pułkownik Narcyz Wiatr ps. „Zawojna”, major Stefan Turek ps. „Świerk”)