Rada Rodziców

Ogólnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz wychowawczej i opiekuńczej funkcji szkoły. Rada wspiera także wiele przedsięwzięć organizacyjnych, gromadzi fundusze oraz uczestniczy w realizacji ważnych zadań szkoły.

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

przewodnicząca    p. Magdalena Sikora

         zastępca      p. Joanna Mazurek

protokolant       p. Anna Kwarciak

NR KONTA Rady Rodziców:

74 8600 0002 0000 0000 2916 0001