Prymus Szkoły

Od roku szkolnego 2008/2009

przyznawany jest tytuł

  Prymusa Szkoły.

Tytuł ten otrzymują uczniowie spełniający warunki regulaminu.

Tytuł ten otrzymali:

2022/2023

2021/2022

2020/2021

2019/2020

2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016
2014/2015
Roksana Trzcińska
2013/2014
Karolina Kapusta
2012/2013
Julia Trzyszczyk
2011/2012
Klaudia Tworzydło
2010/2011
Martyna Gibek
2009/2010
Dominika Kapusta
2008/2009
Faustyna Topolska

 

Regulamin
przyznawania tytułu Prymusa Szkoły Podstawowej
im. Armii Krajowej w Wielkich Drogach


1. Tytuł „Prymus szkoły” przyznaje Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego.
2. Tytuł „Prymus szkoły” przyznawany będzie corocznie dla uczniów kl. IV – VIII od roku 2018/2019.
3. Ten zaszczytny tytuł może otrzymać uczeń kończący szkołę podstawową, który w klasach IV – VIII uzyskał najwyższą średnią ocen oraz wzorową ocenę zachowania we wszystkich klasach.
4. W przypadku, gdy więcej uczniów uzyska taki sam wynik, spełniając powyższe kryteria, o wyłonieniu Prymusa decydują wysokie lokaty w konkursach.
5. Uczeń z tytułem „Prymusa szkoły” otrzyma dyplom oraz nagrodę ufundowaną przez Radę Rodziców.


Regulamin przyznawania tytułu Prymusa szkoły został zatwierdzony na Radzie Pedagogicznej dnia 14 listopada 2018 r.