AKTYWNA TABLICA

AKTYWNA TABLICA

W roku szkolnym 2022/2023 szkoła otrzymała pomoce dydaktyczne dla uczniów objętych pomocą psychologiczno-dydaktyczną w ramach programu „Aktywna Tablica”.

Zestaw „Dysleksja Pro” wspomagający umiejętność czytania i pisania oraz kształtujący wrażliwość i świadomość ortograficzną jest wykorzystywany w czasie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. W czasie zajęć logopedycznych wykorzystano pomoc LOGOPEDIA PRO, która wspomaga w ćwiczeniu artykulacji głosek, przyswajaniu języka i jego prawidłowym rozwoju. Podczas zajęć z uczniami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym oraz zaburzeniami emocji wykorzystywano zestaw „Moc emocji” oraz „Spektrum autyzmu pro”, które wspiera rozwój kompetencji emocjonalno-społecznych i komunikacyjnych u dzieci ze spektrum autyzmu. Dzięki wykorzystywaniu programu „Moc emocji” podczas zajęć z psychologiem szkolnym pomaga to na  rozpoznawanie i efektywne zaspokajanie potrzeb rozwojowych u dzieci w zakresie ich emocji i funkcjonowania społecznego.