Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe

 

Zajęcia dodatkowe nauczycieli

Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Wielkich Drogach od 27 listopada 2023 r.

w roku szkolnym 2023/2024

L.p.

Imię i nazwisko nauczyciela

Dzień tygodnia

Zajęcia

dodatkowe

godzina

1.

mgr Joanna Chodor

wtorek

Zaj.korek.-kom kl. VIII gr. 1

8.00 – 8.45

Zaj.korek.-kom. kl. IV

8.50 – 9.35

Zaj.korek.-kom. kl VI

13.35 – 14.20

środa

Zaj.korek.-kom. kl V

8.00 – 8.45

2.

mgr Joanna Torba

wtorek

Zaj.korek.-kom. kl VIII gr. 2

8.00-8.45

Zaj.korek.-kom. kl II,III

10.40 – 11.25

środa

IPN kl. III

13.35 – 14.20

piątek

Zaj.dyd.-wyr. kl. II,III

12.40-13.25

Zaj.korek.-kom kl. VI

13.35 – 14.20

Zaj.korek.-kom kl. VII

15.15-16.00

3.

mgr

Renata Michalik

wtorek

Zajęcia rozwijające kreatywność kl. III

11.40-12.25

środa

Zajęcia rozwijające kreatywność kl. III

14.25 – 15.10

piątek

Zajęcia rozwijające kreatywność kl. IVa

7.00-7.45

Zajęcia rozwijające kreatywność kl. IVb

8.00-8.45

4.

mgr

Urszula Cichórz

wtorek

Zaj.dyd.-wyr. kl. II

10.40-11.25

środa

Zajęcia rozwijające kreatywność kl. III

10.40-11.25

wtorek

nauka j. polskiego dla Ukraińców

11.40 – 12.25

środa

15.15 – 16.00

czwartek

12.40 – 14.20

piątek

12.40 – 14.20

5.

mgr Danuta Janecka

wtorek

Zaj.dyd.-wyr mat. kl. VIII

8.50-9.35

środa

Zajęcia rozwijające kreatywność kl.

15.15 – 16.00

6.

mgr Agnieszka Ocetkiewicz

poniedziałek

Zaj. logoped. kl.IV-VI

13.35-14.20

Rewalidacja

14.25-15.10

czwartek

Rewalidacja

14.25-15.10

piątek

Zaj. logoped kl. IV

12.40-13.25

7.

dr Krzysztof Durlik

poniedziałek

SKS

10.40-11.25

Wtorek

SKS

8.00-8.15

SKS

13.35-14.20

czwartek

SKS

10.40-11.25

8.

mgr Teresa Kędzior

Poniedziałek

Zajęcia rozwijające kreatywność kl. VIII

8.00-8.45

Wtorek

Zaj.dyd.-wyr kl. VIII

15.15-16.00

9.

mgr Jarosław Banasik

Środa

Zajęcia socjoterapeutyczne

14.30-16.00

10.

mgr Barbara Lelek

Poniedziałek

tyflopedagogika

11.40-12.25

11.

mgr Tomasz Mirek

Poniedziałek

Zajęcia rozwijające kreatywność kl. VII

8:00-8:45