Pasowanie na czytelnika

Pasowanie na czytelnika

My uczniowie pierwszej klasy,
Uroczyście przyrzekamy,
Że będziemy książki kochać,
Krzywdy zrobić im nie damy
I wskazówek i rad książek
Będziemy słuchać z uwagą,
Obowiązki czytelnika
Traktować z wielką powagą!
PRZYRZEKAMY.

 

W naszej szkole pasowanie uczniów klasy pierwszej na czytelników biblioteki na stałe wpisało się do kalendarza uroczystości szkolnych. 16 grudnia 2021r. w bibliotece szkolnej odbyło się pasowanie na czytelnika. Uroczysta lekcja przeprowadzona przez panią Irenę Gruszeczkę przybliżyła pierwszoklasistom zasady korzystania z książek oraz korzyści wynikające z czytania. Uczniowie aktywnie brali udział w zajęciach i z wielkim zainteresowaniem wykonywali polecone zadania, odgadywali bajkowe zagadki, czytali fragmenty lektur, które sprawdziły ich wiedzę o bohaterach baśni i bajek. Pierwszoklasiści doskonale poradzili sobie z tymi zadaniami i w obecności pani Dyrektor złożyli uroczyste przyrzeczenie, że będą szanować książki, korzystać z ich mądrości i sumiennie wypełniać obowiązki czytelnika. Po przyrzeczeniu nastąpiło uroczyste pasowanie na czytelnika. Spotkanie przebiegało w miłej i przyjaznej atmosferze. Jest nadzieja, że teraz biblioteka będzie kojarzyła się najmłodszym czytelnikom z miejscem bezpiecznym, przyjaznym, radosnym, w którym będą zawsze mile widziani.