Dzień Nauczyciela

Dzień Nauczyciela

14 października – święto KEN

…Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział, nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał, nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało…

                                                                                                                  [J. Korczak]

    To my nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi dbamy na co dzień o bezpieczeństwo uczniów, harmonijny rozwój, możliwość zdobywania wiedzy i radość z obcowania z rówieśnikami. Dzisiaj uczniowie klasy drugiej wierszem, piosenką i tańcem podziękowali za ten trud. Życzenia złożyli w imieniu całej wspólnoty uczniowskiej.

   To chwila radości dla nas, nauczycieli i pracowników szkoły.

   Życzenia wszystkim nauczycielom złożyła też Pani dyrektor. Wręczyła nagrody dla wyróżniających się nauczycieli i pracowników. Nagrody otrzymali: mgr Barbara Topolska, mgr Renata Michalik, mgr Agnieszka Ocetkiewicz, mgr Izabela Adamus -Pieczara oraz pani Marzena Nowak i Pan Dariusz Fejdasz.

  Nagrodę Burmistrza otrzymała mgr Danuta Janecka.

Do życzeń dołączyła się przewodnicząca Rady Rodziców Pani Magdalena Sikora.  Były to ciepłe i budujące słowa, pełne wdzięczności i szacunku dla naszej pracy.

Za wszystkie życzenia serdecznie dziękujemy.