Ważne komunikaty

Ważne komunikaty

Egzamin ósmoklasisty

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2019/2020

Zgodnie z Komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku- egzamin ósmoklasisty odbędzie się w czerwcu:

W terminie głównym

  1. język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00
  2. matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00
  3. język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

W terminie dodatkowym

  1. język polski – 7 lipca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00
  2. matematyka – 8 lipca 2020 r. (środa) – godz. 9:00
  3. język obcy nowożytny – 9 lipca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

 

W przypadku egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w czerwcu i lipcu:

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty  do 31 lipca 2020 r.
Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń do 31 lipca 2020 r.
Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym do 31 lipca 2020 r.

 

CZAS TRWANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW (arkusz standardowy)

język polski  120 min
matematyka  100 min
język obcy nowożytny  90 min

Wszystko o egzaminie  na stronie OKE Kraków – zobacz (zrobić aktywne)


Uruchomienie zajęć opiekuńczo-wychowawczych

Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie!
W związku z uruchomieniem od 25 maja 2020 r.zajęć opiekuńczo-wychowawczych  z możliwością realizacji zajęć dydaktycznych w klasach I-III oraz konsultacji dla uczniów klasy ósmej proszę o zapoznanie się z procedurami  bezpieczeństwa sanitarnego obowiązującymi w szkole.