Wycieczka klasy drugiej

Wycieczka klasy drugiej

Praca strażaka nie jest zwykłym zajęciem. Ta praca to misja i powołanie.

Nierzadko niosąc pomoc innym ludziom, narażają własne życie. Do zadań strażaków nie należy tylko gaszenie pożarów. Biorą także udział w akcjach ratowniczych podczas wypadków drogowych lub katastrof żywiołowych, takich jak powodzie czy huragany.

Uczniowie klasy drugiej poznawali ciężką i odpowiedzialną pracę strażaków podczas wycieczki do Krakowa, gdzie odwiedzili

Jednostkę Ratowniczo – Gaśniczą nr 2.

Uczestniczyli w programie edukacyjnym „Bezpieczny domek”, poznawali sprzęt strażacki, umundurowanie, zdobywali cenne informacje o prawidłowym zachowaniu w trakcie pożaru.

Wzięli udział w ćwiczeniach sprawnościowych, a na zakończenie musieli „ugasić pożar”.

Cenne informacje, właściwe zachowania i ogromny szacunek dla pracy strażaka zostaną z nami na długo.