Samorząd Uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2018/2019

Przewodniczący: Radosław Adamus

Wiceprzewodnicząca: Zofia Holik

POZOSTALI CZŁONKOWIE:
Alicja Piszczek
Gabriela Wąsiołek
Julia Lelek
Maksym Grzebinoga
Krzysztof Kącki
Natalia Mierzyńska
Kacper Bryła
Kacper Urban

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

Zadania do realizacji przez Samorząd Uczniowski i jego opiekuna:

  • Samorząd Uczniowski współpracuje z samorządami klasowymi wszystkich klas i czuwa nad realizacją jego zadań.
  • Samorząd Uczniowski zbiera się na zebraniach z przewodniczącymi klas i ustala zadania na dany miesiąc.
  • Samorząd Uczniowski stoi na straży przestrzegania regulaminu szkolnego.
  • Samorząd Uczniowski aktualizuje własną gazetkę ścienną.
  • Samorząd Uczniowski organizuje i współorganizuje imprezy szkolne.
  • Samorząd Uczniowski uczestniczy w innych imprezach.