Ubezpieczenie

Ubezpieczenie

W roku szkolnym 2019/20 dzieci z naszej szkoły ubezpieczone są od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w Compensa TU S.A.

 

Wymagane dokumenty do likwidacji szkody z ubezpieczenia NNW młodzieży szkolnej na rok szkolny 2019/2020 :

druk zgłoszenia szkody potwierdzony przez placówkę z danymi z polisy,

-kserokopia legitymacji szkolnej ucznia (przedszkole – oświadczenie pisemne właściciela ,że w danym roku było dziecko zapisane do przedszkola i została za nie opłacona składka),

– -dokumenty medyczne z przebiegu leczenia (karta informacyjna z placówki medycznej, w której udzielono pierwszej pomocy, historia choroby, wypis ze szpitala, oraz inne dokumenty medyczne; zdjęcia RTG nie są wymagane),

-oryginały rachunków zakupu środków pomocniczych i kosztów leczenia,

-oryginały rachunków związanych z rehabilitacją (rehabilitacja potwierdzona skierowaniem od lekarza),

-dodatkowo: notatka z policji w przypadku szkody komunikacyjnej, karta rowerowa        w przypadku urazu doznanego podczas jazdy na rowerze.

 

                       Bezpieczne dziecko w sieci Compensa-CNL_obowiazek_informacyjny_ADO Compensa-druk zgłoszenia szkody NNW zalety oferty Compensa Zal1 OWU NNW Szkolne Szkoła Podstawowa Wielkie Drogi zakres ubezpieczenia OWU NNW Szkolne IV RODO NNW IV 184 KARTA