Promocja czytelnictwa

Promocja czytelnictwa

W ramach działań promujących czytelnictwo, związanych z realizacją Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w piątek odbyło się spotkanie z księgarzem, który przedstawił różnorodne pozycje książkowe dla młodszych i starszych. Uczniowie mogli również poznać pracę księgarza, która obecnie nie jest zbyt popularna. Czytanie jest umiejętnością niezbędną we współczesnym świecie, pozwala odnieść sukces nie tylko w szkole, ale także w dorosłym życiu. Czytanie książek to nie tylko źródło wiedzy, ale także pasja i przyjemność. To umiejętność, która towarzyszyć będzie przez całe życie, rozwijając umiejętności i wzbogacając wyobraźnię, a częsty kontakt z tekstem pisanym uczy poprawności gramatycznej czy ortograficznej. Chcielibyśmy, aby nasi uczniowie odkrywali świat literatury i korzystali z jej bogactwa.

Podjęte działania mają na celu rozbudzić zainteresowania książką, promocję książki i czytelnictwa oraz sprawienie, aby czytanie stało się nawykiem i przyjemnością.

#narodowyprogramrozwojuczytelnictwa #ministerstwokultury