Konkurs Pieśni Patriotycznych

Konkurs Pieśni Patriotycznych

Autorami pieśni patriotycznych byli zarówno wielcy poeci, jak i bezimienni autorzy, obserwatorzy, ale i uczestnicy wojen i powstań narodowowyzwoleńczych. Ich słowa  uświadamiają współczesnemu pokoleniu, jak trudna była droga Polski i Polaków do odzyskania niepodległości, jak wiele krwi wylano, jak wiele ofiar pogrzebano, ukazują tragizm często bratobójczej walki.

Mając to  wszystko na uwadze i wierząc w słuszność stwierdzenia, iż „kto nie pamięta historii, ten jest skazany na jej powtórne przeżycie” nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Wielkich Drogach już od 12 lat organizują Konkurs Pieśni Patriotycznych, którego celem jest skłonienie młodzieży do refleksji nad przeszłością naszej Ojczyzny i uświadomienie jej, że o tak ciężko zdobytą wolność, która kosztowała życie tak wielu ofiar, trzeba dbać, trzeba ją pielęgnować, jak coś niezwykle cennego, bo nie jest nam ona dana raz na zawsze, bo łatwiej, jak uczy historia, jest ją stracić niż odzyskać.
Konkurs cieszy się nieustannym zainteresowaniem, co motywuje nas organizatorów do dalszych wyzwań.

Tegoroczna edycja przywiodła w nasze progi 19 uczestników z 10 szkół Gminy Skawina. Młodzi artyści przybyli w asyście swoich opiekunów – nauczycieli muzyki, którzy w sukcesie swoich podopiecznych mieli swój niewątpliwy udział. Ponadto na widowni zasiedli zaproszeni przez p. dyrektor Joannę Chodor goście: pani Anastazja Koczur, pani Anita Karczewska, pani Agnieszka Sekuła.

Stojące jak co roku na wysokim poziomie występy, oceniało jury w składzie: dyr. Szkoły Muzycznej p. Konrad Szota, p. Małgorzata Pawlica, p. Maria Windak oraz p. Renata Michalik, które wyłoniło zwycięzców XII edycji Konkursu:

GRAND PRIXZofia Okarmus Szkoła Podstawowa nr 3 im. KEN w Skawinie

 I MIEJSCE – Julia Dąbrowska Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła 2 w Radziszowie

II  MIEJSCH – Aleksandra Ziarko ze Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stanisława Wyspiańskiego w Skawinie

 

III  MIEJSCE – Julia Kubas Szkoła Podstawowa im. św. Królowej Jadwigi w Rzozowie

 

WYRÓŻNIENIA

  • Karolina Marzec – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kazimierza Wielkiego w Skawinie
  • Tymoteusz Iwanów – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Skawinie
  • Hanna Sajdak – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Skawinie
  • Dawid Baltaza – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła 2 w Radziszowie
  • Natalia Figuła – Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Jaśkowicach
  • Wiktoria Koza – Zespół Szkolno – Przedszkolny Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Krzęcinie
  • Julia Jurczyk – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kazimierza Wielkiego w Skawinie
  • Zofia Holik – Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Wielkich Drogach

 

Konkurs uświetnił występ dyrektora Szkoły Muzycznej w Skawinie p. Konrada Szoty, który zaśpiewał dla zebranych dwie pieśni przy akompaniamencie p. Roberta Budzynia.

Na zakończenie p. dyrektor Joanna Chodor wręczyła uczestnikom nagrody, a nauczycielom podziękowania za przygotowanie uczniów do Konkursu i umożliwienie im udziału. Każdy z uczestników otrzymał drobny, pamiątkowy upominek, natomiast zwycięzcy zostali obdarowani statuetkami i nagrodami rzeczowymi.

Wszystkie nagrody pochodziły od sponsorów, którym przekazujemy najszczersze podziękowania za pomoc w organizacji powyższego przedsięwzięcia. Bez Waszej pomocy i wsparcia Drodzy Państwo nasze cele nie byłyby możliwe do zrealizowania.

Tegoroczną edycję wspierali:

Pani Bożena Malec

Pani Magdalena Sikora

Pani Maria Windak

Pan Janusz Wąsiołek -Metalex

Pan Ryszard Marchewka  – Zakład Rzemieślniczy

Cukiernia „Suprajs” –  Wielkie Drogi

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Wielkich Drogach

SKW Racing Park w Skawinie – Danuta i Kamil Barcik