Szkoła Myślenia Pozytywnego

Szkoła Myślenia Pozytywnego

Nasza szkoła przystąpiła do programu „Szkoła Myślenia Pozytywnego”

Będziemy uczyć się wspólnie, jak dbać o samych siebie i o innych. Zmienimy naszą rzeczywistość tak, aby wspierała w nas dobrostan psychiczny i motywowała do edukacji, pozytywnej komunikacji oraz uczyła jak radzić sobie ze stresem czy lękiem.

 

W ramach SMP szkoła będzie  uczestniczyć w szkoleniach, warsztatach, programach dedykowanych, samodzielnie realizować co miesiąc szereg wyzwań angażując w to całą społeczność szkolną (uczniów, uczennice, nauczycieli, rodziców i mieszkańców miejscowości). Każdy miesiąc to nowe zadania, nowe tematy i nowe możliwości na kreatywne działania!