Święto szkoły

Święto szkoły

W naszej szkole staramy się poszerzać wiedzę na temat naszego patrona – Armii Krajowej. Uznajemy, że warto a nawet trzeba uczyć historii, wpajać dzieciom już od najmłodszych lat szacunek do ludzi, którzy z poświęceniem i oddaniem walczyli o wolność naszej Ojczyzny. U uczniów naszej szkoły rozwijamy patriotyzm poprzez lekcje, konkursy, imprezy szkolne, a także uroczyste obchody Dnia Patrona, które na stałe weszły do naszej tradycji.

15 lutego po raz kolejny obchodziliśmy Święto Szkoły. W tym dniu oddaliśmy hołd naszym bohaterom. Wraz z nami świętowali zaproszeni goście, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. Byli wśród nich: poseł Józef Lassota, dyr. jego biura Marika Marszałek, z-ca burmistrza Witold Grabiec, kier. Wydziału Edukacji, Marek Marzec, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Skawinie Ryszard Majdzik, przedstawiciele l

okalnych organizacji i stowarzyszeń, p. Zuzanna Wędzicha Wiceprezes Stowarzyszenia Seniorów i Juniorów Królewskiej Wioski – Wielkie Drogi, p. Stanisław Lelek Komendant Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkich Drogach, Janina Żmuda Przewodnicząca koła Gospodyń Wiejskich w Wielkich Drogach, p. Bożena Malec, wieloletni Przyjaciel Szkoły.

Na ten dzień uczniowie przygotowali wspaniałe przedstawienie, w którym oprócz patriotyzmu było wiele radości, humoru i zabawy. Pokazali, że ważny jest dla nich szacunek do symboli, bohaterów, Ojczyzny, ale również potrafią się dobrze bawić, żartować i cieszyć            z tego, że żyją w wolnym i spokojnym kraju, a do tego tak pięknym jak Polska właśnie.  Jak co roku tego Dnia przyznano tytuł Przyjaciela Szkoły. Zostali nim obdarowani europoseł profesor Ryszard Legutko oraz p. Jacek Mączka. Tytuł ten przyznajemy ludziom, którzy pomagają nam, przyczyniając się do rozwoju szkoły oraz do podniesienia jej rangi w środowisku, a także wspierają działania dydaktyczne i wychowawcze.

W wygłoszonym na koniec przemówieniu Pani Dyrektor podziękowała wszystkim Przyjaciołom Szkoły za ich wkład w jej rozwój, nawiązała też do trudnej historii naszego patrona – żołnierzy AK, obiecała również w imieniu nauczycieli nadal krzewić patriotyzm wśród młodych ludzi oddanych nam pod opiekę.