PROJEKT “JUŻ PŁYWAM”

PROJEKT “JUŻ PŁYWAM”

Nasza szkoła bierze udział w małopolskim projekcie “Już pływam”, w ramach którego 27 uczniów z klasy III i IV uczęszcza na zajęcia nauki pływania, która obejmuje 12 godzin pozalekcyjnych. Zajęcia odbywają się na Basenie “Camena” w Skawinie i są prowadzone przez instruktorów pływania.

Realizacja projektu zakłada nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania, upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci. Ponadto istotą projektu jest profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy, a także zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, poprzez skierowaną do uczniów ofertę uczestnictwa w dodatkowych  zajęciach sportowych oraz edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego, Gminy Skawina i rodziców.