Wolontariat w naszej szkole

Wolontariat w naszej szkole


5 grudnia to w kalendarzu Międzynarodowy Dzień Wolontariusza,

który ma na celu wyrażenie uznania dla ich trudu podejmowanego na całym świecie. Dzień powołany został
z inicjatywy ONZ i obchodzony jest od 1986 roku. To doskonała okazja, by uświadamiać społeczeństwu wysiłek, jaki wolontariusze i wolontariuszki wkładają w niesienie pomocy innym, zarówno na poziomie lokalnym, krajowym, jak i globalnym.

Wolontariat to dobrowolna, świadoma i nieodpłatna praca na rzecz osób, społeczności lub społeczeństw. Wolontariuszem nazywa się osobę fizyczną, która bez wynagrodzenia
i ochotniczo wykonuje dane świadczenia. Wolontariuszem może zostać każda osoba bez względu na wykształcenie, status zawodowy czy materialny.

Wolontariat polega na niesieniu pomocy potrzebującym – zarówno w kraju, jak i za granicą. Pomagać można pojedynczym osobom i całym społecznościom, uczestnicząc
w pojedynczych akcjach lub podejmując się stałego wolontariatu na rzecz danej instytucji lub osoby.

Uczniowie naszej szkoły włączają się w szereg akcji wolontariackich, zarówno
w szkole (np. zbiórki dla osób niepełnosprawnych, chorych czy dla bezdomnych zwierząt; pieką pierniczki i ciasteczka dla osób przebywających w DPS’ach), jak również po za nią,
np. poprzez działalność w harcerstwie.

Rodzajów wolontariatu jest tak wiele, że każda osoba zainteresowana niesieniem pomocy z pewnością znajdzie odpowiedni dla siebie.