LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

Nasza  szkoła przystąpiła do programu rządowego o nazwie LABORATORIA PRZYSZŁOSCI. W ramach tego projektu zostanie sfinansowane nowoczesne  wyposażenie do szkoły w kwocie 60000  zł. Zakup nowoczesnego  sprzętu   umożliwi uczniom  kształtowanie i rozwijanie  umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego  oraz umiejętności  w zakresie nauk  przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej.

W ramach realizacji tego projektu zostały zakupione już pomoce dydaktyczne do biologii, geografii, chemii, fizyki, klocki Lego Education SPIKE Prime, zestaw oświetleniowy i nagłaśniający, robot wielofunkcyjny. Pozostałe pomoce są w trakcie realizacji.