WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE

KLASA 1 Edukacja wczesnoszkolna Kryteria oceniania kl1 Język angielski KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 1-3 Język angielski kl 1 Wymagania Tiger&Friends 1 Religia klasa 1 – wymagania i kryteria oceniania z religii Etyka Wymagania edukacyjne z etyki w klasach I Zachowanie KLASA 2 Edukacja wczesnoszkolna Czytaj więcej