Zawieszenie rekrutacji w szkołach

Zawieszenie rekrutacji w szkołach

Decyzją Burmistrza MiG Skawina z dn. 24 marca 2020 r. rekrutacja została zawieszona.Termin wznowienia procedury rekrutacyjnej oraz złożenia oryginałów dokumentów zostanie określony odrębnym komunikatem. 

Komunkiat z 24.03.2020 r.