Wieczornica Patriotyczna

Wieczornica Patriotyczna

Listopad to miesiąc mający dla nas Polaków szczególne znaczenie, znaczenie symboliczne. To w tym bowiem miesiącu po 123 latach odzyskaliśmy niepodległość i znów mogliśmy się cieszyć na tak długi okres utraconą wolnością. Znów wolno nam było mówić, śpiewać, śmiać się i krzyczeć po polsku.

Dla uczczenia tak ważnej w naszej historii rocznicy nauczyciele i uczniowie naszej szkoły po raz kolejny przygotowali Wieczornicę Patriotyczną i zaprosili na nią mieszkańców Wielkich Dróg oraz przedstawicieli społeczności lokalnej. W ten patriotyczny wieczór byli wśród nas: radny Mirosław Śliwa, przedstawiciele rady rodziców, Przyjaciele Szkoły i wielu innych gości. Jak co roku było bardzo uroczyście i nastrojowo.

Takie uroczystości wzmacniają poczucie więzi między szkołą a społecznością lokalną, podczas takich spotkań możemy wspólnie przeżywać miłe, podniosłe chwile. Tegoroczna wieczornica została uświetniona przez uczniów z klas I-III, którzy zaprezentowali wspaniały, patriotyczny spektakl i sprawili, że rodzice, którzy licznie zasiedli na widowni przeżywali niezwykle miłe chwile.

Takie dni jak ten listopadowy pokazują, jak wiele nas Polaków łączy, jak piękną mamy historię i uświadamiają nam,  że mimo różnic wszyscy mamy szacunek dla wspólnych wartości, a gromadząc się pod wspólnym dachem i śpiewając polskie pieśni patriotyczne, dajemy znak, że pamiętamy o tych, którzy walcząc, zginęli, abyśmy my żyli w wolnej Ojczyźnie i nie musieli poświęcać dla niej swojego życia. Jak co roku zapaliliśmy znicze jako symbol pamięci o zmarłych bohaterach i zaśpiewaliśmy z głębi naszych serc płynące piękne, polskie pieśni, sławiące bohaterów, opłakujące zamordowanych na polach bitew bezimiennych herosów, wspominające ciężkie jarzmo zaborów, ale także opiewające piękno naszego kraju.