Uroczysta Gala już za nami…

Uroczysta Gala już za nami…

W piątek 8 października  w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej odbyła się uroczysta Gala podsumowująca wyniki Gminnego Konkursu  wiedzy o Unii Europejskiej i miastach partnerskich Skawiny. Projekt był realizowany przez SP w Wielkich Drogach i Skawińskie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast. Każdą szkołę reprezentował trzyosobowy zespół.Projekt jest współfinansowany ze środków budżetu Gminy Skawina w ramach konkursu ofert w obszarze „Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami ‘’.  Na początku dyrektor szkoły Joanna Chodor  powitała  zaproszonych gości oraz uczniów. Podziękowała wszystkim uczestnikom  za udział w Konkursie  i rozwijanie swojej wiedzy o Europie i miastach partnerskich Skawiny. Swoją obecnością  zaszczycili  uroczystość  kierownik Wydziału Edukacji  pan Marek Marzec,   pani Krystyna Droździewicz  , była prezes Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast,  członek Zarządu  SSPM – pani Elwira Biel, v-dyrektor LO  w Skawinie, pani Bożena  Wrzoszczyk v-dyrektor SP nr 4  w Skawinie, dyrektor SP w  Rzozowie  pani Anastazja Koczur oraz przedstawiciele środowiska  : pani Maria Windak – sołtys  wsi Wielkie Drogi oraz przewodnicząca Rady Rodziców – pani Lucyna Skrzyńska. Po odśpiewaniu hymnu Unii Europejskiej   wystąpili uczniowie klasy ósmej, którzy zaprezentowali ciekawy program artystyczny związany z   Europą. Wspólnie z nimi wędrowaliśmy po krajach europejskich  i rozwijaliśmy wiedzę na temat zwyczajów i tradycji innych państw.  Scenariusz  programu opracowała pani Barbara Topolska. Po wystąpieniu uczniów uczeń klasy ósmej  przedstawił   prezentację związaną z  Unią Europejską. Wreszcie nadszedł najbardziej oczekiwany przez uczniów moment , ogłoszenie wyników Konkursu. Jury pod przewodnictwem pani Elżbiety Baran ogłosiło wyniki Konkursu.

I miejsce  Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Rzozowie

II    miejsce   Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Brzechwy w Borku Szlacheckim

III miejsce   Szkoła Podstawowa  im. Armii Krajowej w Wielkich Drogach

Jury przyznało  wyróżnienia   dla szkół:

Szkoła Podstawowa nr 2  im. Kazimierza Wielkiego w  Skawinie

Szkoła Podstawowa nr 4 im .Stanisława Wyspiańskiego  w Skawinie

Zespół Placówek Oświatowych  im. Marii Konopnickiej w Woli Radziszowskiej

Przyznano też wyróżnienie dla ucznia Bartłomieja  Strojnego ze Szkoły Podstawowej  nr 2  im. Kazimierza Wielkiego w  Skawinie za uzyskanie  najwyższego  wyniku w konkursie.

Wszyscy uczestnicy Konkursu  otrzymali pamiątkowe gadżety  promujące Skawinę i miasta partnerskie Skawiny , a szkoły pamiątkowe dyplomy.

Dużą niespodzianką dla uczniów był tort z napisem nazwy Konkursu oraz logo Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast , którym zostali poczęstowani. Po zakończeniu uroczystości wszyscy uczestnicy oraz goście  mieli okazję porozmawiać  oraz podzielić się wrażeniami  przy słodkim i nie tylko poczęstunku.

Do zobaczenia za rok !