Kącik Ósmoklasisty

Kącik Ósmoklasisty

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

 

HARMONOGRAM EGZAMINU 2022/2023

 

 

W terminie głównym:

  1. język polski –23 maja 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00
  2. matematyka – 24 maja 2022 r. (środa) – godz. 9:00
  3. język obcy nowożytny – 24 maja 2022 r. (czwartek) – godz. 9:00

 

W terminie dodatkowym:

  1. język polski –12 czerwca 2022 r.(poniedziałek) – godz. 9:00
  2. matematyka –13 czerwca 2022 r.(wtorek) – godz. 9:00
  3. język obcy nowożytny – 13 czerwca 2022 r.(środa) – godz. 9:00

 

 

W przypadku egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego
w maju i czerwcu:

 

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty do 1 lipca 2022 r.
Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń do 7 lipca 2022 r.
Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym do 8 lipca 2022 r.

 

 

 

CZAS TRWANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW:

 

  • w przypadku arkusza z języka polskiego – 120 minut (standard)

– 180 minut (uczniowie z dostosowaniami)

  • w przypadku arkusza z matematyki – 100 minut (standard)

– 150 minut (uczniowie z dostosowaniami)

  • w przypadku arkusza z języka obcego nowożytnego – 90 minut (standard)

– 135 minut (uczniowie z dostosowaniami).

 

Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut).

 

 

Czytaj więcej:

 

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2022/2023:

http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=2019010312000373