Szkolny Konkurs Recytatorski

Szkolny Konkurs Recytatorski

 

REGULAMIN SZKOLNEGO
KONKURSU RECYTATORSKIEGO
POEZJI PATRIOTYCZNEJ
WŁADYSŁAWA BEŁZY
Pt.:

„Kto Ty jesteś? Polak mały!”

 

 

Celem konkursu jest upowszechnienie piękna języka ojczystego, promowanie literatury oraz patriotyzmu.

Poszanowania tradycji narodowych związanych z walką o niepodległość Polski-
w setną rocznicę Jej odzyskania.

Konkurs ma służyć rozwojowi kultury słowa mówionego od najmłodszych lat, rozbudzać wrażliwość na piękno poezji oraz sprzyjać twórczej wymianie doświadczeń artystycznych.

Konkurs skierowany jest dla przedszkolaków oraz uczniów z klas 1-3

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA:
DO 12 PAŹDZIERNIKA DO BIBLIOTEKARZA LUB WYCHOWAWCY

WARUNKI UCZESTNICTWA
Uczeń zgłasza chęć uczestnictwa w konkursie do wychowawcy, pobierając kartę zgłoszenia z biblioteki szkolnej do wypełnienia i podpisu dla Rodziców.
Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest do prezentacji wybranego wiersza Władysława Bełzy
Uczestników oceniać będzie jury powołane przez organizatora.

KRYTERIA OCENY
opanowanie tekstu i dykcja, ekspresja wypowiedzi (zaangażowanie emocjonalne i pomysłowość interpretacji)
ogólny wyraz artystyczny.

NAGRODY
Otrzymają wszyscy uczestnicy konkursu.

W razie problemu z wyborem wiersza- serdecznie zapraszam do biblioteki.

 

Wszelkich informacji udziela koordynator konkursu. Bibliotekarz: Katarzyna Woźniczka-Baran