Akcja „Sprzątanie Świata”

Akcja „Sprzątanie Świata”
„Ziemia to wyspa zielona.
To dom dla ludzi, roślin i zwierząt-
więc musi być bardzo zadbany.”
Takie motto przyświecało tegorocznej akcji „Sprzątanie świata” w naszej szkole. Uczniowie pod opieką wychowawców wyruszyli w teren i posprzątali przyszkolne okolice. Uczniowie klasy 7 pod opieką wychowawcy i nauczyciela biologii przygotowali apel , na którym przedstawili globalne zagrożenia ekologiczne współczesnego świata. Poszczególne klasy ubrane w kolory przyrody zaprezentowały ekologiczne okrzyki  oraz  plakaty   „Śmieci mniej- Ziemi lżej”.Wykonane prace plastyczne tworzą wystawę ścienną w szkole.