Rekrutacja klas pierwszych

Rekrutacja klas pierwszych

Wszystkie dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej w Wielkich Drogach, których rodzice złożyli karty zgłoszenia do klasy I naszej szkoły, zostały przyjęte do klasy I Szkoły Podstawowej w Wielkich Drogach na rok szkolny 2020/2021.