REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI
1 marca rozpocznie się rekrutacja dzieci do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Wielkich Drogach na rok szkolny 2021/2022. Rodzice dzieci, które już uczęszczają do oddziału przedszkolnego i które chcą to kontynuować, proszeni są o składanie deklaracji dotyczącej dalszego uczęszczania (zał. nr 1) w terminie od 01 do 05 marca br. Dla nowych kandydatów przeznaczony jest wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego (zał. nr 2). Wnioski dla nowych kandydatów należy składać w terminie od 08 do 19 marca br. Dokumenty składane są przez rodziców/opiekunów prawnych tylko w zaklejonych kopertach do skrzynki znajdującej się przy wejściu do szkoły.