Rada Rodziców

Prezydium:

Przewodniczący: p. Małgorzata Antos

V-ce przewodniczący: p. Małgorzata Adamus

Skarbnik: p. Magdalena Sikora

Sekretarz: p. Alicja Łężniak

Komisja rewizyjna:

  • p. Katarzyna Kowalówka
  • p. Elżbieta Mierzyńska
  • p. Piotr Sekuła

Plan pracy na rok szkolny 2017/2018

Dnia 6 grudnia 2017 r. nasze dzieci zostały obdarowane skromnymi upominkami od św. Mikołaja.
Dzięki sponsorom i Radzie Rodziców sprawiliśmy dzieciom miłą niespodziankę. 

Konto Rady Rodziców:
74 8600 0002 0000 0000 2916 0001