PRZED EGZAMINEM. Ważne informacje

PRZED EGZAMINEM. Ważne informacje

Zbliża się ważny dla Ciebie dzień, aby uniknąć niepotrzebnego stresu – w dniu egzaminu pamiętaj:

 • bądź punktualny
 • sprawdź na listach, w której sali piszesz egzamin
 • na egzamin przynieś pióro lub długopis piszący na czarno – nie wolno korzystać z długopisów ani piór wymazywalnych/ścieralnych
 • na egzamin z matematyki przynieś linijkę, rysunki wykonasz długopisem, nie korzystasz z ołówka
 • jeśli zapomnisz przyborów, nie martw się, w sali znajdą się dla Ciebie potrzebne przybory
 • powinieneś mieć również przy sobie legitymację uczniowską
 • z dodatkowych materiałów oraz przyborów mogą korzystać uczniowie, którym dostosowano warunki egzaminu
 • na salę egzaminacyjną możesz wnieść butelkę wody, którą postawisz na podłodze obok nogi twojego stolika
 • przed wejściem  do sali egzaminacyjnej wylosujesz numer stolika, przy którym będziesz pracował
 • przypomnij sobie zasady kodowania arkusza egzaminacyjnego
 • pamiętaj o sprawdzeniu kompletności arkusza
 • rozpoczynasz pracę z arkuszem po otrzymaniu pozwolenia od nauczyciela
 • czytaj dokładnie, ze zrozumieniem polecenia i teksty ponieważ nauczyciele nie udzielą Ci wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych
 • jedynie otrzymasz wskazówki dotyczące kodowania i poprawności numeru PESEL
 • potrzebę wyjścia do toalety sygnalizujesz podniesieniem ręki (w sali panuje cisza, nie przeszkadzamy innym zdającym)
 • zostaniesz powiadomiony o upływającym czasie (10 min przed końcem czasu przeznaczonego na egzamin)
 • pamiętaj o zasadach oddawania arkusza egzaminacyjnego i sposobie zaznaczania odpowiedzi, po upływie wyznaczonego czasu otrzymasz dodatkowe 5 min. na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi
 • PAMIĘTAJ o absolutnym zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych i/lub korzystania z takich urządzeń
 • na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora ani słowników (z wyjątkiem dostosowań)
 • zadania rozwiązuj samodzielnie
 • będziesz miał możliwość sprawdzenia wyników egzaminu w systemie ZIU (http://ziu.gov.pl/login), po uzyskaniu loginu i hasła od dyrektora szkoły, do ZIU możesz logować się również za pomocą profilu zaufanego
 • masz również możliwość wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej (po 3 lipca)
 • wyniki egzaminu poznasz 3 lipca 2024 roku od godz. 8.30, wtedy też otrzymasz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu