PREZYDIUM  RADY  RODZICÓW

ROK SZKOLNY 2019/2020

Przewodnicząca Lucyna Skrzyńska
Z-ca przewodniczącej Agnieszka Sekuła
Skarbnik Magdalena Sikora
Sekretarz Izabela Bobula
Komisja rewizyjna Joanna Hajto
Paweł Holik
Urszula Kącka