PREZYDIUM  RADY  RODZICÓW

PREZYDIUM  RADY  RODZICÓW

ROK SZKOLNY 2021/2022

Przewodnicząca Lucyna Skrzyńska
Z-ca przewodniczącej Agnieszka Sekuła
Skarbnik Magdalena Sikora
Sekretarz Izabela Stańczyk
Komisja rewizyjna Joanna Hajto
Paweł Holik
Sylwia Iniewicz