PREZYDIUM  RADY  RODZICÓW

PREZYDIUM  RADY  RODZICÓW

ROK SZKOLNY 2022/2023

Przewodnicząca Lucyna Skrzyńska
Z-ca przewodniczącej Agnieszka Sekuła
Skarbnik Magdalena Sikora
Sekretarz Joanna Niewiadomska
Komisja rewizyjna Joanna Hajto
Izabela Majerańczyk
Katarzyna Łukasik