Nauczyciele

Kadra nauczycieli w naszej szkole

mgr Joanna Chodor zaj. korekcyjno-kompensacyjne
j. polski
dyrektor szkoły
mgr Aneta Bochenek technika, zajęcia techniczne
mgr Magdalena Bylica doradztwo zawodowe
mgr Urszula Cichórz ed. wczesnoszkolna, etyka wych. klasy trzeciej
mgr Justyna Dudzik świetlica
dr Krzysztof Durlik wychowanie fizyczne wych. klasy piątej
mgr Agnieszka Giermek religia, logopeda wych. klasy czwartej
mgr Danuta Janecka matematyka, informatyka wych. klasy szóstej
mgr Kinga Kiepura wiedza o społeczeństwie
mgr Sławomir Kowalczyk muzyka
mgr Joanna Kolasa zajęcia socjoterapeutyczne
mgr Anna Danek przyroda, biologia
mgr Ewa Masłowska chemia
mgr Renata Michalik ed. wczesnoszkolna,
plastyka
wych. klasy pierwszej
mgr Anna Malisz pedagog szkolny
mgr Anna Najberek-Ciepły wychowanie do życia w rodzinie
Ks. Marek Ślęczka religia
mgr Dariusz Sławiński j. angielski wych. klasy ósmej
mgr Joanna Słomiany wych. przedszkolne wych. oddz.
przedszkolnego
mgr Anna Szewczyk historia
mgr Barbara Topolska j. polski wych. klasy siódmej
mgr Joanna Torba ed. wczesnoszkolna, etyka
mgr Klaudia Trela edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Joanna Wielowska geografia
mgr Katarzyna Woźniczka-Baran biblioteka
mgr Dominika Żak matematyka, fizyka
mgr Sabina Żmuda j. niemiecki