Międzynarodowy Konkurs Plastyczny pt. „Miasta partnerskie oczami dzieci”

Międzynarodowy Konkurs Plastyczny  pt. „Miasta partnerskie oczami dzieci”

Poniżej został zamieszczony regulamin Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Miasta partnerskie oczami dzieci”

Regulamin Konkursu Plastycznego