Konto Bankowe Rady Rodziców

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Wielkich Drogach

Konto BS w Skawinie

74 8600 0002 0000 0000 2916 0001