KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKAWINA Z DNIA 28 KWIETNIA 2020 R.

KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKAWINA Z DNIA 28 KWIETNIA 2020 R.

Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowych (Dz. U z 2020, poz. 374) – Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje, że wznowiona zostaje rekrutacja do żłobka, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych. Rekrutacja wznowiona zostaje od etapu posiedzeń komisji rekrutacyjnych.

 

Nowy harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych zawarty jest w załączniku nr 1 do niniejszego komunikatu. 

Oświadczenia woli przyjęcia do przedszkola należy składać tradycyjnie (wersja papierowa) do skrzynek wystawionych w przedszkolach lub (w uzasadnionych przypadkach) drogą mailową na adres przedszkola do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

Komunikat rekrutacja