HARMONOGRAM 24-28.05.2021

HARMONOGRAM 24-28.05.2021

Poniedziałek 24 maja –klasa VIII, IV, V –w szkole -wyjazd autobusu z Pozowic 8.20, powrót 13.30.

Wtorek 25 maja – egzamin ósmoklasisty

Środa 26 maja – egzamin ósmoklasisty

Czwartek 27 maja – egzamin ósmoklasisty

Piątek 28 maja – klasa VIII i VII

W czasie egzaminu ósmoklasisty nie odbywają się zajęcia dydaktyczne

Świetlica szkolna czynna jest w tych dniach od godz.12.00 -16.30. Nie ma obiadów.

Oddział przedszkolny pracuje bez zmian , ale nie ma religii i j.angielskiego. Zajęcia odbywają się w salce gimnastycznej w czasie egzaminów.

Joanna Chodor