Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe

Wykaz zajęć pozalekcyjnych nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Wielkich Drogach w roku szkolnym 2019/2020 od 02.09.2019 r.

 

L.p.

Imię i nazwisko nauczyciela Dzień tygodnia Zajęcia

dodatkowe

godzina
 

1.

 

mgr Joanna Chodor

wtorek Zaj. korek.-kom. kl. V gr. I 13.25 – 14.10

 

środa Zaj. korek.-kom. kl. V gr. II 12.35 – 13.20

 

Zaj. korek.-kom. kl. VIII 14.15 – 15.00
piątek Zaj. korek.-kom. kl. VI 8.00 – 8.45

 

 

2.

 

 

mgr Joanna Torba

 

poniedziałek Zajęcia rozwijające kreatywność 9.45 – 10.30
wtorek Zajęcia rozwijające kreatywność 8.00 – 8.45
piątek Zaj. korek.-kom. 12.35 – 13.20
 

 

3.

 

 

 

mgr

Renata Michalik

 

 

środa Zajęcia rozwijające kreatywność kl. IV 12.35 – 13.20

 

czwartek Zajęcia rozwijające kreatywność kl. II 12.35 – 13.20
Zaj. korek.-kom.  kl. VI i VII 13.25 – 14.10
4. mgr

Barbara Topolska

środa Zajęcia rozwijające kreatywność kl. VIII 13.25 – 14.10
czwartek Zajęcia rozwijające   kreatywność kl. VI 12.35 -13.20
 

5.

 

 

mgr

Urszula Cichórz

czwartek Zaj. korek.-kom. 13.25 – 14.10
piątek Zaj. korek.-kom. 13.25 – 14.10
 

6.

 

 

mgr Danuta Janecka

wtorek Ind. pr. naucz. mat. kl. VIII 13.25 – 14.10
środa Zajęcia rozwijające kreatywność kl. VIII 8.00 – 8.45

 

7. mgr Anna Malisz poniedziałek Zajęcia w ramach pomocy psych. – pedag. 12:35 – 13:20; 13:25 – 14:10
wtorek 9:45 -10:30;

11:35 – 12:20;

13:25 – 14:10

środa 8:50 – 9:35
8.

 

mgr Agnieszka Giermek

 

 

poniedziałek Zaj. logoped. /3 grupy/ 12.25 – 14.00
rewalidacja 8.50 – 9.50
wtorek Zaj. logoped. /1 grupa/ 13.25 – 13.55
środa Zaj. logoped. /1 grupa/ 13.25 – 14.10
rewalidacja 12.35 – 13.35
czwartek Zaj. logoped. /2 grupy/ 12.25 – 13.50
1 x w miesiącu Szkolne Koło Wolontariatu 14.30 – 19.00
9. mgr Dariusz Sławiński środa Indyw.  pr. naucz. j. ang. kl. V 12.35 – 13.20
Indyw.  pr. naucz. j. ang. kl. VII 13.25 – 14.10
10. mgr Teresa Kędzior poniedziałek Zajęcia dyd. wyrówn. kl. IV 13.25 – 14.10
11. dr Krzysztof Durlik wtorek SKS 15.00 – 16.00
czwartek SKS 15.00 – 16.00
12. mgr Agnieszka Hudziak poniedziałek Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne 8.00 – 9.00
środa 14.15 – 15.15