14 Października – Święto Komisji Edukacji Narodowej

14 Października – Święto Komisji Edukacji Narodowej

Dziękujemy za wszystkie starania,
które wkładacie w nasze wychowanie i edukację.
Wierzymy, że Wasz wysiłek uczyni z nas ludzi
mądrych i szlachetnych.
Dziękujemy za codzienne, niezwykle trudne i mozolne
budowanie naszych wnętrz……..

 

Takie słowa skierowali uczniowie do swoich nauczycieli w dniu ich Święta. 14 października to Dzień Edukacji Narodowej – polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1972 roku, określone ustawą – Karta praw i obowiązków nauczyciela jako Dzień Nauczyciela. Od 1982 roku na mocy ustawy Karta Nauczyciela obchodzone jako Dzień Edukacji Narodowej. To Święto wszystkich pracowników oświaty. O wszystkich staraliśmy się pamiętać i w tym dniu składać im serdeczne życzenia. Uczniowie klasy trzeciej przygotowali uroczystą akademię. Zaprezentowali piękny, wzruszający program artystyczny. Wierszem i piosenką wyrazili wdzięczność tym, z którymi spędzają ogromną większość swojego czasu.

 

Szkoła to drugi dom, a nauczyciel to oddany przyjaciel.