Zapisy do oddziału przedszkolnego – rok szkolny 2020/2021

Zapisy do oddziału przedszkolnego – rok szkolny 2020/2021

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Wielkich Drogach informuje, że od 2 marca do 6 marca 2020 r. przyjmowane są „Deklaracje” składane przez rodziców dzieci kontynuujących edukację przedszkolną w naszym oddziale przedszkolnym.

Od 9 marca do 20 marca 2020 r. dla nowych kandydatów przyjmowane są „Wnioski o przyjęcie do przedszkola” i dokumenty potwierdzające  spełnienie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

30 marca 2020, o godz. 12.00 zostanie opublikowana „Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych”.

od 30 marca do 3 kwietnia 2020 r. przyjmowane są oświadczenia woli rodziców przyjęcia dziecka do przedszkola.

15 kwietnia 2020, o godz. 12.00 zostanie opublikowana „Lista dzieci przyjętych
i nieprzyjętych do przedszkola”.

Deklaracja dot. dalszego uczęszczania dziecka do przedszkola 2020 r. (1) Harmonogram rekrutacji do oddziału przedszkolnego Kryteria naboru do przedszkola 2020 r. Potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola 2020 r. Wniosek o przyjęcie do przedszkola 2020 r.