ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

HARMONOGRAM PRACY SZKOŁY W DNIU 25 CZERWCA (PIĄTEK) –zakończenie roku szkolnego

Oddział przedszkolny – 8.15 -13.15

Klasy I-III 9.00- 10.15 – spotkanie z wychowawcą

KLASY IV -V 9.00 – 10.15 -spotkanie z wychowawcą

Wyjazd autobusu z Pozowic 8.30, wyjazd autobusu spod szkoły 10.20.

KLASY VI, VII – 10.30 -11.45 -spotkanie z wychowawcą

KLASA VIII – 10.30 -11.45 – pożegnanie na sali gimnastycznej

Świetlica czynna od 7.00 -15.00, nie ma obiadów.