WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE

KLASA 1

Edukacja wczesnoszkolna Kryteria oceniania kl1

Język angielski KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 1-3 Język angielski kl 1 Wymagania Tiger&Friends 1

Religia klasa 1 – wymagania i kryteria oceniania z religii

Etyka Wymagania edukacyjne z etyki w klasach I

Zachowanie

 

KLASA 2

Edukacja wczesnoszkolna Kryteria oceniania kl2

Język angielski Jezyk angielski – wymagania     język angielski -kryteria oceniania

Religa religia – wymagania i kryteria oceniania

Zachowanie

 

KLASA 3

Edukacja wczesnoszkolna

Język angielski Jezyk angielski kl 3 wymagania KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 1-3

Religia 3SP – pso 1-1 III SP_plany wynikowe-1

Zachowanie

 

KLASA 4

Religia 11. Kryteria z religii kl. 4

Język polski 1. Kryteria z języka polskiego kl. 4

Język angielski 2 a. Kryteria ogólne z j. ang. kl. 4 -8 2. Kryteria z języka angielskiego kl 4 kryteria szczegółówe

Historia i społeczeństwo 3. Kryteria z historii kl. 4

Matematyka 7. Matematyka-klasa-4 (1)

Przyroda 6. Kryteria z przyrody kl. 4

Muzyka Kryteria oceniania z muzyki kl 5

Plastyka 4. Kryteria z plastyki kl. 4 (1)

Technika 8. Kryteria z techniki kl.4

Informatyka 9. Kryteria z informatyki kl. 4

Wychowanie fizyczne 10. Kryteria z wych. fizycznego kl. 4

Wychowanie do życia w rodzinie 4sp-program-ewydanie

Zachowanie Szczegółowe kryteria ocen zachowania – ZAŁĄCZNIK NR 1 DO STATUTU

 

KLASA 5

Religia Religii kl 5

Etyka Wymagania edukacyjne z etyki w klasach IV-VIII

Język polski Języj polski kl 5

Język angielski Język angielski kryteria ogólne kl. 4 -8 Język angielski kl 5 kryteria szczegółowe

Historia Historia kl 5

Geografia Microsoft Word – wymagania-edukacyjne-z-geografii-dla-klasy-5-

Matematyka Matematyka-klasa-5

Biologia bilogia kl 5

Muzyka Kryteria oceniania z muzyki kl 5

Plastyka Wymagania_plastyka5

Technika Technika kl 5

Informatyka Informatyka klasa-5

Wychowanie fizyczne WF KRYTERIA KLASA 5

Wychowanie do życia w rodzinie 5sp-program-ewydanie

Zachowanie Szczegółowe kryteria ocen zachowania – ZAŁĄCZNIK NR 1 DO STATUTU

 

KLASA 6

Religia klasa 6 – wymagania i kryteria oceniania z religii

Język polski J. polski – kryteria-oceniania-dla-klasy-6-pdf

Język angielski Kryteria ogólne kl. 4 -8 angielski Język angielski kl 6 kryteria szczegółowe(1)

Muzyka Kryteria oceniania z muzyki kl 5

Plastyka Wymagania_plastyka6

Historia Historia – kl.6 -wymagania-na-poszczegolne-oceny-kl-6-wczoraj-i-dzis

Geografia Microsoft Word – wymagania-edukacyjne-z-geografii-dla-klasy-6 _1_

Biologia Biologia – wymagania-edukacyjne-klasa-6-1

Matematyka Matematyka-klasa-6

Technika WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI – KLASA 6

Wychowanie fizyczne WF KRYTERIA KLASA 6

Wychowanie do życia w rodzinie 6sp-program-ewydanie

Zachowanie Szczegółowe kryteria ocen zachowania – ZAŁĄCZNIK NR 1 DO STATUTU

 

KLASA 7

Religia klasa 7 -wymagania i kryteria oceniania z religii

Język polski kryteria-oceniania-dla-klasy-7-pdf

Język angielski Kryteria ogólne kl. 4 -8 Język angielski kl 7 kryteria szczegółowe

Język niemiecki Język niemiecki 7

Muzyka Kryteria oceniania z muzyki kl 5

Plastyka Wymagania_plastyka7

Technika

Historia wymagania-na-oceny-kl-7-edycja-2020-2022

Geografia Microsoft Word – wymagania-edukacyjne-z-geografii-dla-klasy-7-planeta-nowa-7-edycja-2020-2022 _1_

Biologia wymagania-edukacyjne-z-biologii-dla-klasy-7-

Matematyka Matematyka-klasa-7

Informatyka przedmiotowy-system-oceniania-klasa-7

Chemia propozycja-wymagan-programowych-klasa-7 PSO chemia 2020 (1)

Fizyka przedmiotowy-system-oceniania-to-jest-fizyka-klasa-7

Wychowanie fizyczne WF KRYTERIA KLASA 7

Wychowanie do życia w rodzinie 7sp-program-ewydanie

Zachowanie Szczegółowe kryteria ocen zachowania – ZAŁĄCZNIK NR 1 DO STATUTU

 

KLASA 8

Religia 14 Religia klasa 8

Etyka Wymagania edukacyjne z etyki w klasach IV-VIII

Język polski 1 Język polski klasa 8

Język angielski Kryteria ogólne kl. 4 -8 Repetytorium_Osmoklasisty_cz2_KRYTERIA_OCENIANIA kl 8

Język niemiecki 3 Język niemiecki klasa 8

Historia 4 Historia klasa 8

Geografia 6 Geografia klasa 8

Biologia 7 Biologia-klasa-8

Chemia wymagania na poszczegolne oceny wos propozycja-wymagan-programowych-klasa-7 propozycja-wymagan-programowych-klasa-8 (1) PSO chemia 2020 (1) PSO chemia 2020 (1)

Fizyka 9 Fizyka klasa 8

Matematyka 10 Matematyka-klasa-8

Informatyka 11 Informatyka-klasa-8

Wychowanie fizyczne 12 Wychowanie fizyczne klasa 8

Edukacja dla bezpieczeństwa 13 Edukacja dla Bezpieczeństwa klasa 8

Wiedza o społeczeństwie wymagania na poszczegolne oceny wos

Wychowanie do życia w rodzinie 8sp-program-ewydanie

Zachowanie Szczegółowe kryteria ocen zachowania – ZAŁĄCZNIK NR 1 DO STATUTU