Uroczyste pasowanie na czytelnika

Uroczyste pasowanie na czytelnika

Dnia 29 stycznia w szkolnej bibliotece odbyło się uroczyste pasowanie na czytelnika – uczniów klasy I. Głównym celem uroczystości było wzbudzanie zamiłowania do bajek oraz literatury dla dzieci, kształtowanie nawyku poszanowania książek, zachęcenie najmłodszych uczniów do korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek oraz nieustannego rozwijania umiejętności czytania.

Pasowanie na czytelnika to oficjalne przyjęcie uczniów do grona czytelników biblioteki. Zanim jednak pierwszoklasiści stali się pełnoprawnymi czytelnikami, obejrzeli przygotowany przez bibliotekarza teatrzyk „Kamishibai” o zaletach czytania książek. Następnie uczniowie rozwiązywali zagadki, rebusy, losowali bajkowe rekwizyty, odnajdywali bohaterów bajek.
Uczniowie dowiedzieli się także, jak należy dbać o książki. Po takim wprowadzeniu przyszli czytelnicy złożyli uroczyste przyrzeczenie obiecując, że zawsze będą szanować książki
i korzystać z ich rad i mądrości. Następnie każdy z nich został pasowany na czytelnika.

Na pamiątkę tej uroczystości uczniowie otrzymali z rąk Pani Dyrektor dyplomy oraz zakładki do książek.
Serdecznie podziękowania i gratulacje dla nowych czytelników oraz wychowawcy klasy I – Pani Renacie Michalik.

Tekst: Katarzyna Woźniczka-Baran
Foto: Renata Michalik