Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie NNW

Składka na ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków uczniów naszej szkoły w roku szkolny 2020/21 wynosi 40 zł. Prosimy o wpłatę u wychowawców klas. Szczegóły ubezpieczenia znajdują się w załącznikach.

Compensa-druk zgłoszenia szkody

NNW Dziecko w sieci

NNW V 184 KARTA

Obowiązek Informacyjny ADO

Oferta ogólna Compensa 2020

OWU NNW Szkolne V RODO

wymagane dokumenty Compensa

załacznik Sp Wielkie Drogi