Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej – to zobowiązuje…………………

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej – to zobowiązuje…………………

„Ten, kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości, nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani ma prawo do przyszłości.”

J. Piłsudski

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej – to zobowiązuje…………………

Uczniowie klasy szóstej reprezentowali szkołę podczas uroczystych obchodów 100 lecia odzyskania NIEPODLEGŁOŚCI organizowanych w Skawinie.

11 listopada 2018 roku pięcioro przedstawicieli naszej szkoły uczestniczyło w uroczystej Mszy Św., następnie uroczyście przemaszerowali w pochodzie niepodległościowym. Pogoda była przepiękna, uroczystość podniosła. Orkiestra, Poczty Sztandarowe, wspólne śpiewanie Hymnu, przemówienia.

Żywa lekcja historii zapadnie w pamięci uczniów.