Święto Szkoły

Święto Szkoły

W dniu 14 lutego odbył się uroczysty apel związany z obchodami Święta Szkoły. Uroczyste, jak co roku świętowanie, rozpoczęło się o godz. 10.00. Wraz z zaproszonymi gośćmi społeczność szkolna  zgromadziła się w sali gimnastycznej, aby uczcić pamięć swojego patrona – Armii Krajowej i świętować kolejny jubileusz swojej szkoły. A jest co świętować. Nasza szkoła ma już 84 lata.

 Uroczystość zaszczycili swoją obecnością przewodniczący Komisji Edukacji, p. Ryszard Majdzik, przedstawiciele społeczności lokalnej – p. sołtys, M. Windak, p. J. Żmuda, przew. Koła Gospodyń, p. Jan Wędzicha, wiceprezes Stowarzyszenia Seniorów i Juniorów, p. A. Łężniak, wiceprezes Stowarzyszenia Nasz Dom Nasze Wielkie Drogi, p. S. Lelek, komendant OSP w Wielkich Drogach, przewodnicząca Rady Rodziców, p. L. Skrzyńska oraz z-ca, p. A. Sekuła, a także przyjaciele Szkoły – p. B. Malec i  p. R. Marchewka.

Na początku uroczystości wszystkich zebranych bardzo serdecznie powitała p. dyrektor Joanna Chodor, która w swoim przemówieniu nawiązała do Patrona Szkoły – Armii Krajowej, wspominając  14 lutego 1943 roku, kiedy to  premier rządu RP w Londynie gen. Władysław Sikorski wydał rozkaz przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. Przypomniała rolę i znaczenie AK dla Polski    i Polaków. Podczas swojego wystąpienia podziękowała za przybycie oraz pomoc, którą szkoła i jej uczniowie otrzymują od swoich Przyjaciół. Gwoździem oficjalnej części uroczystości był niezwykle bogaty i ciekawy program artystyczny, w którym uczniowie kl. 6 – tej starali się ukazać przeszło 80 – letnią historię swojej szkoły.  Nie zapomniano przy tym o patronie czyli Armii Krajowej, której imię nosi. Na znak pamięci uczniowie złożyli kwiaty i zapalili znicze pod tablicą pamiątkową.