Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
4 października 2019 r. obchodziliśmy w naszej szkole IX Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. W tym dniu Komisja Egzaminacyjna przeprowadziła egzaminy z tabliczki mnożenia. Funkcję egzaminatorów pełnili uczniowie klasy 6.  Egzaminatorzy pod opieką szkolnego koordynatora akcji przeszli po klasach i sprawdzili znajomość tabliczki mnożenia uczniów klas od 4 do 8.  Uczniowie tych klas losowali zadania egzaminacyjne i w ciągu 3 minut rozwiązywali je. Osoby, które poprawnie rozwiązały wszystkie przykłady otrzymały odznakę Eksperta Tabliczki Mnożenia. Podczas przerw po szkole krążył patrol egzaminacyjny, który odpytywał uczniów chcących poprawić swój wynik w egzaminie. Uczniowie wchodzący w skład  patrolu egzaminacyjnego  mieli założone kamizelki odblaskowe, byli więc dobrze widoczni  na szkolnym korytarzu. Do akcji przyłączyli się również chętni rodzice i pracownicy szkoły, którzy mogli pochwalić się dobrą znajomością tabliczki mnożenia. Akcja została rozpropagowana przez plakaty wykonane przez uczniów, ilustrujące trudniejsze przykłady tabliczki mnożenia. Niestety zły chochlik wprowadził kilka błędów na plakatach. Jednak czujni uczniowie z klasy 4 i 5 szybko je znaleźli i zostały poprawione. Obchody Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia wzbudziły w uczniach dużo pozytywnych emocji i zachęciły do zdrowej rywalizacji.
Gratulujemy wszystkim Ekspertom Tabliczki Mnożenia, dziękujemy Egzaminatorom i wszystkim uczestnikom.
Danuta Janecka, Renata Michalik – szkolni koordynatorzy Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia