Rozpoczęcie roku szkolnego w cieniu pandemii

Rozpoczęcie roku szkolnego w cieniu pandemii

Pomimo obaw i niepewności, uczniowie wrócili do nauki w trybie stacjonarnym, ale wiąże się to oczywiście z wieloma obostrzeniami. Będą pracowali według nowych zasad, przestrzegając procedur.

Sama inauguracja roku szkolnego w naszej szkole też wyglądała trochę inaczej niż zwykle.

1 września  nie było wspólnego, uroczystego apelu, na którym zawsze gromadzili się wszyscy uczniowie i nauczyciele. Nie było gorących powitań i uścisków koleżanek, które nie widziały się 2 miesiące, nie było typowych „piątek”, poklepywań. Uczniowie nie mogli się  ze sobą spotykać na korytarzu szkolnym. Przybywali do szkoły w różnym czasie i od razu kierowali się do swoich klas, gdzie czekali na nich wychowawcy. Tym razem rodzicom nie wolno było wejść do szkoły i odprowadzić swoich pociech do klas. Rozmowy z wychowawcami  i przekazywanie niezbędnych instrukcji odbywały się na zewnątrz.

W szkolnej sali gimnastycznej zebrali się jedynie pierwszoklasiści wraz z rodzicami. Powitała ich p. dyrektor Joanna Chodor oraz wychowawczyni Joanna Torba.  Wszystko odbywało się zgodnie z procedurami obowiązującymi na terenie szkoły.

Uczniowie klas II- VIII spotkali się ze swoimi wychowawcami w salach lekcyjnych. Po krótkim spotkaniu rozeszli się do domów zachowując wymagane procedury.