REKRUTACJA DO PIERWSZEJ KLASY

REKRUTACJA DO PIERWSZEJ KLASY
8 marca br. rozpocznie się rekrutacja dzieci do klasy I Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Wielkich Drogach na rok szkolny 2021/2022. Rodzice dzieci, które zamieszkują w obwodzie szkoły proszeni są o składanie zgłoszenia (zał. nr 1) w terminie od 08 do 19 marca br.
Rekrutacja na wolne miejsca do klasy I dla uczniów spoza obwodu (tylko w przypadku zgody organu prowadzącego i dysponowania wolnymi miejscami) odbędzie się od 29.03 do 12.04 br. Dla nowych kandydatów przeznaczony jest wniosek o przyjęcie do klasy I (zał. nr 2).
Dokumenty składane są przez rodziców/opiekunów prawnych tylko w zaklejonych kopertach do skrzynki znajdującej się przy wejściu do szkoły.