Przesunięcie terminów wydawania obiadów

Przesunięcie terminów wydawania obiadów

Z przyczyn niezależnych od szkoły obiady nie będą wydawane od poniedziałku 14 września br., ale najprawdopodobniej od środy 16 września br.