Program „Zdalna Szkoła”

Program „Zdalna Szkoła”

W ramach programu „Zdalna Szkoła” otrzymaliśmy laptop DELL Vostro wraz z oprogramowaniem, zakupiony ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Laptop będzie wykorzystywany wyłącznie do realizacji zadań zgodnie z ustalonym i realizowanym przez szkołę kształceniem na odległość.